ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [Znaky1] [Znaky2]

V.<   =W=.   >X.
 
 w cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8 
 
W.<   =X=.   >Y.
 
x  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. jev x odpovídá jevu y 
Xaver  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. Xaver navařil dobrého guláše 
 
X.<   =Y=.   >Z.
 
y  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. jev x odpovídá jevu y 
 
Y.<   =Z=.   >Ž.
 
z  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. přechod z obrany do útoku  
atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
objzpris Objekt typu původ a výsledek. vyrůst z něčeho  
advvymez Vymezení Adv.  
advprici Adv příčiny. 
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
auxpzach Zachycení předložek. přechod z obrany do útoku  
auxpnepr Nepravé předložky. zavřeli z důvodu dovolené  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. vycházím z domu, pouze když je hezky  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. setrval jeden z řezníků  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli  
cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku.  
copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody 
za  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # za hodinu možno házet kamením.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem  
advprost Adv prostředku. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
atvvymez Vymezení doplňku.  
atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. bariéra bude růst jedna za druhou  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxkbezn Běžné věty. # Přišel za 30 min.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 
zabil  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
zabrat  advvymez Vymezení Adv. 
zabýval  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. zabýval se sběratelstvím 
zabývali  apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy) 
zabývat  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
začátku  predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku 
začíná  cozadvoj Koordinace dvojtečkou. zápas začíná v 10:15 
začíst  advvymez Vymezení Adv. 
začneme  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
začne  sousloza Zachycení sousloví. co nevidět to začne 
zadržet advpripu Adv přípustky.
zahraničí  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí 
zachovala advucelu Adv účelu.
zájem  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem 
zajímají  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
zajímavém auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému 
zajistit  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. 
zakázáno  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách.  
advprici Adv příčiny.
zákazník  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
zákon  cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky 
zákonu  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
záleží advmiiry Adv míry.
zamračil advzpuso Adv způsobu.
západní  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
zápas  cozadvoj Koordinace dvojtečkou. zápas začíná v 10:15 
zaplatili  cozavice Vícenásobná koordinace. zaplatili: Bohouš, Venca ... Karel a Oskar 
zaplatit  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
zaplést  advvymez Vymezení Adv. 
zapnout  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
zapochyboval  prreczac Zachycení přímé řeči. to bude špatné, zapochyboval 
zapomínáš advprici Adv příčiny.
zapomněla advmiiry Adv míry.
zapotřebí  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
zápraží  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí 
zapsáni  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
zařídím  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. 
zářící  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
zářil  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
zasadili  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek 
zase  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou!  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Tonda se podrbal: ''Karel zase nepřišel.'' 
zastaveno  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. # Pátrání zastaveno. 
zastavili  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
zástup  auxzvice Víceslovná zdůraznění. více než tisícihlavý zástup  
auxyzdur Složené zdůrazňovací částice. více než tisícihlavý zástup 
zástupem advzpuso Adv způsobu.
zašel  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
zatímco advczasu Adv času. 
auxcvyme Vymezení AuxC.
zato  cozaspoj Koordinační spojky. 
zavazadla  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
zavázána atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. Barbora se cítí být zavázána 
zavděčil advucelu Adv účelu.
zavěsil  advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek 
závidíme  takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme 
závod  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. 
zavolal  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
závratné  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
závratnou advzpuso Adv způsobu.
zavřeli  advprici Adv příčiny. 
auxpnepr Nepravé předložky. zavřeli z důvodu dovolené 
zažil  toodkazo Odkazovací to. to, co zažil, ho zničilo 
 
zbohatne  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
zbyl  atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu 
zbyla advdedic Adv dědictví.
zbývá  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
zbývají  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti  
zda  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
auxcvyme Vymezení AuxC.
z  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
zdali auxcvyme Vymezení AuxC.
zdát  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví. 
Zdeňka  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
zdravé  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Pivo je zdravé. 
zdravého  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
zdraví  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. je zdraví škodlivý 
zdravý  pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva. Lukáš je zdravý  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako rychlý  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako ryba 
zdržovalo  sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo 
zdvořileji  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
ze  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atrkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advvymez Vymezení Adv. nejpřítulnější ze všech zvířátek  
advhratr Hranice Adv a Atr. přinesla bednu ze sklepa  
advprici Adv příčiny. 
copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
sousloza Zachycení sousloví. resignoval den ze dne 
zejména auxzvyme Vymezení AuxZ. 
zeleninou  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
zeleniny  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
zelený  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. svetr je pouze zelený 
zemí  copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí 
zemře  sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem. člověk, který nejí, zemře 
zemřel  advczasu Adv času. 
advmiiry Adv míry. 
advprici Adv příčiny. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let 
zemřelo  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo 5 celých 2 desetiny procenta zemřelo 5 celých 5 procenta zemřelo 2,2 procenta zemřelo 2.5 procenta zemřelo 
zeptali  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
zevnějškem advzrete Adv zřetele.
získávat  advvymez Vymezení Adv. 
zhruba auxzvyme Vymezení AuxZ. 
zhubl  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá, jako by zhubl 
zima  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
zimním  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
získat  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
zítra  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 
zkoumáme advprost Adv prostředku.
zkoumat advprost Adv prostředku.
zkouška  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
zkušenější  toodkazo Odkazovací to. čím je starší, tím je zkušenější 
zle  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
zletilosti  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká  
zlobit  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. 
zlobou advzpuso Adv způsobu.
zločinci  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. po zločinci vyhlásili pátrání 
zlost advprici Adv příčiny.
změnit  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
zmizel  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. letos v únoru zmizel  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. voják, ačkoli jen poručík, zmizel  
zmizí  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. nevěděla, kdy zmizí  
auxcvyme Vymezení AuxC. nevěděla, kdy zmizí 
zmrzl  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zmrzl v sobotu v šest 
značky  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
znak  auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor 
znalý  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. pacient byl znalý poměrů 
znamená auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
apzachyc Zachycení aposice.
Znamenitě  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
známo  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
znázorním  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. 
zněl  advmista Adv místa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. rozkaz zněl: Neustoupit! 
zničilo  toodkazo Odkazovací to. to, co zažil, ho zničilo 
zón  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
zprávy  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. zprávy jsou aspoň v první versi 
zpěvu  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
zpíval doprovza Zachycení doprovodu. zpíval Rus s Němcem 
zpívali doprovza Zachycení doprovodu. zpívali Rusové s Němci 
zpráchnivěl  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času 
zrovna auxzvyme Vymezení AuxZ. 
zřejmě  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
zřejmo  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. 
zřetelem advzrete Adv zřetele.
ztichlé  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
ztráta  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ztráta větší než miliarda  
ztratí corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
ztratil  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
ztratila advpripu Adv přípustky.
ztratit  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. 
ztuhlé advzpuso Adv způsobu.
zuřila advzpuso Adv způsobu.
zůstal  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
zůstala  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
zůstane  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Šel sice pryč, ale darebákem zůstane. 
zůstat  objinfin Vyjádření objektu infinitivem.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
zůstává  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
zvedla  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku. 
zvěří advucelu Adv účelu.
zvířátek  advvymez Vymezení Adv. nejpřítulnější ze všech zvířátek 
zvítězí  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
zvítězil cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. zvítězil se stem procent hlasů 
zvládlo  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
zvláště  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
zvlášť  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. přátelé se vracívají každý zvlášť 
zvykl  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. 
zvyku advzpuso Adv způsobu.
zvýšit  advvymez Vymezení Adv. 
 
Z.<   =Ž=.   >Čísla.
 
žádná  advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka 
žádné  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. žádné napřesrok už nebude 
žádost advprici Adv příčiny.
žádostí  apvymeze Vymezení aposice. 
žák  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. žák dosáhl cíle 
žalobu  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
žalostný  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál 
žárlil advmiiry Adv míry.
že  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, že dovymetal  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví.  
pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát.  
sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. vědomí, že smrt nečeká  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou.  
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával proto, že dlouho spali  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. viděl, že spí  
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.  
covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím  
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme 
Že  exdnevet Elipsa celé řídící věty. # Že je pozdravuji.  
prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá. 
žebrákem  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
žena atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. sama žena byla sama sama 
ženská advmiiry Adv míry.
ženské  apzachyc Zachycení aposice. pohlaví: ženské 
ženu  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
ženy advucelu Adv účelu.
židle  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany 
židli  predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli. 
žijí  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. jeho blízcí žijí 
žít  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře 
živ  advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam 
živější  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. živější z mužů si počali pohvizdovat 
život advprost Adv prostředku. 
advucelu Adv účelu. 
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
životní  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. 
živou advprost Adv prostředku.
žízeň  exdnevet Elipsa celé řídící věty. 
Žižkov  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. Viktorka Žižkov  
advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím. prošel jsem Žižkov křížem krážem  
atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. neotrkaný přišel Franta na Žižkov  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov)  
sousloza Zachycení sousloví. prošel jsem Žižkov křížem krážem 
Žižkova  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
Žižkově  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
Žižkovská  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
ŽSSČ  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
žurnalista  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [Znaky1] [Znaky2]