ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

=A=.   >B.
 
a  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. a tak dále  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned.  
cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku.  
cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále  
cozaspoj Koordinační spojky.  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace.  
copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, protože a poněvadž chtěl  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. nově (a nečekaně snadno) ustavený  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
aby  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou.  
advucelu Adv účelu. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál 
abych advmiiry Adv míry.
auxcvyme Vymezení AuxC.
ačkoli  auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. voják, ačkoli jen poručík, zmizel  
ačkoliv auxcvyme Vymezení AuxC.
aj  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. 
akorát auxzvyme Vymezení AuxZ. 
ale  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel především do, ale i z lesa  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, především protože, ale i poněvadž chtěl 
Ale  auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?) 
alespoň auxzvyme Vymezení AuxZ. 
Ali  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
Aloise  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další 
Aloisie  advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Aloisie pobíhala kuchyní 
aneb apzachyc Zachycení aposice.
anebo  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky. 
Anežka  slozzach Zachycení složených českých jmen. Anežka Bramborová - Konečná 
ani  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. po ráně ani památky nezůstalo  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. nenašli ani stopy  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky. 
aniž  advzpuso Adv způsobu. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
cozaspoj Koordinační spojky. 
Anna  auxgsloz Interpunkce ve složených jménech. Anna-Marie 
ano  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
Ano exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ano. 
Antonín  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
Antonína  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další 
apod  cozachyc Zachycení koordinace. četla časopisy, noviny apod. 
asi auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
aspoň  advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. zprávy jsou aspoň v první versi 
atraktivní  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. odmítl nabídku jako málo atraktivní 
ať  advucelu Adv účelu. 
advpripu Adv přípustky. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti 
autobusem  advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
avantgardy advpodmi Adv podmínky.
avšak  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. sice avšak  
cozaspoj Koordinační spojky. 
Avšak  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná. 
  advmiiry Adv míry. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxrcast Částice AuxR. tancovalo se až do rána  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. přijedu tehdy, až to dopíšu 
 
A.<   =B=.   >C.
 
b  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky 
ba  cozaspoj Koordinační spojky. 
babičku  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
bála advprici Adv příčiny.
Barbora atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. Barbora se cítí být zavázána 
bariéra  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. bariéra bude růst jedna za druhou 
baronka  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. baronka von Klos 
báseň  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
básnický  pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva. 
Bať exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Bať, největší frajer jsem tady já. 
bednu  atrkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advhratr Hranice Adv a Atr. přinesla bednu ze sklepa 
bez  advpodmi Adv podmínky. 
auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu  
exdnepre Elipsa substantiva po předložce. obsluhuje nahoře bez 
bezbranná  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
bezcitná advzrete Adv zřetele.
běhání  sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo 
běsy advpripu Adv přípustky.
běžel  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. Pepík běžel Bobešovi naproti 
běžným  apzachyc Zachycení aposice. odpoví běžným řešením: devalvací 
bičem  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
bičů  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
bilo advucelu Adv účelu.
biologicky advzrete Adv zřetele.
bláznivě advmiiry Adv míry.
bláznovství  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
blbost  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
bled  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
blízcí  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. jeho blízcí žijí 
blízko  advvymez Vymezení Adv.  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem 
blok advucelu Adv účelu.
Bobešovi  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. Pepík běžel Bobešovi naproti 
bohatství advmiiry Adv míry.
Bohouš  advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako rychlý  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako ryba  
cozavice Vícenásobná koordinace. Karel a Bohouš a Venca jedli 
bohudík  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
bohům  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
bohužel  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. chybí mi, bohužel, peníze 
bojí  sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa  
auxtcast Částice AuxT. bojí se ho 
bojují  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
bolest advprici Adv příčiny.
bolestnější advmiiry Adv míry.
bolo  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
Borůvky  prreczac Zachycení přímé řeči. ''Borůvky,'' odpověděla  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Borůvky,'' odpověděla 
bos  atvzaves atvzaves Zavěšení doplňku. přiběhl bos  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
Bosně  advhratr Hranice Adv a Atr. pracoval v Bosně u moře 
boty  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
bože  exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím 
brambor advprost Adv prostředku.
Bramborová  slozzach Zachycení složených českých jmen. Anežka Bramborová - Konečná 
brambory  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek 
bránila  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. 
bratrství  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
brněnským  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
Brňanům  auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
brzy  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. brzy ráno  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. brzy po Vánocích 
břehu  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. na dohled od břehu  
bude  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
sbdative Subjekt vyjádřený dativem. obdobně tomu bude doma  
advmiiry Adv míry. 
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. bariéra bude růst jedna za druhou  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. to bude špatné, zapochyboval 
budeme  exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. 
budiž  predsloz Složené slovesné tvary. 
Budiž  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Budiž světlo! 
budovy  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. 
budu  predsloz Složené slovesné tvary.  
pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu.  
advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
Budu  exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. # Budu! 
Budvar  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
buď  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky. 
Bukatelam  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
Bum  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
by  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví.  
predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. nebýt nás by nepřežil  
advpodmi Adv podmínky. 
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá, jako by zhubl 
bydlela  advhratr Hranice Adv a Atr. bydlela na Vyšehradě v Praze 
bydlí  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
bych  predsloz Složené slovesné tvary.  
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
predpaza Zachycení Pred_Pa. voda se, bych tak řekl, umoudřila 
bychom  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. nebýt Honzy, nejedli bychom 
byl  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemohla poznat, kdo to byl.  
prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Tonda byl skvělý člověk.  
pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím.  
pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. dárek byl jejich  
predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
prstapas Rozlišení stavu a pasíva. # Hrad byl vystavěn.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. pacient byl znalý poměrů  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. byl přístupný kompromisům  
objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. byl pozvracen opilcem  
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. on byl ten třetí  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
Byl  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Byl v nemocnici.  
auxkbezn Běžné věty. # Byl ''dravcem.'' 
byla  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
advczasu Adv času. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
advpripu Adv přípustky. 
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. sama žena byla sama sama  
atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Kdyby to byla skutečnost!  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). dělala kotrmelce, jako když byla málá  
byli  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
bylo  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným.  
sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advczasu Adv času. 
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advpodmi Adv podmínky. 
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studentů v hospodě bylo pět  
byly  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
bydlení  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. stát i nadále podporuje bydlení 
být advpodmi Adv podmínky. 
atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. Barbora se cítí být zavázána 
byť  auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
býval  predsloz Složené slovesné tvary.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
bývaly  exdpazac Zachycení ExD_Pa. šachy, ty bývaly mým koníčkem 
 
B.<   =C=.   >Č.
 
celé  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo 
celkem auxzvyme Vymezení AuxZ. 
celý atvzamen Zaměnitelnost doplňku. je celý rozechvělý  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
celých  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 5 celých 2 desetiny procenta zemřelo 
ceny  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
centru  advvymez Vymezení Adv. 
cesta  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
cestě  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
cestovalo  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí 
cestuje  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
cesty  advmista Adv místa.  
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
cetera  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera 
cibuli  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek 
Cikáni  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe'' 
cíl  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
cíle  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. žák dosáhl cíle  
advczasu Adv času.
Cilka  prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka 
cirhosu advprici Adv příčiny.
cítí atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. Barbora se cítí být zavázána 
cítila  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby 
cítit  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. 
co  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. ten dopis, co napsal Tonda  
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxcnapo Napojení vedlejších vět. otevřeli poté, co vstali  
auxocast Částice AuxO. co je to filosofie  
auxypodr Složené podřadicí spojky.  
auxyfras Součásti frasémů. noc co noc flámoval  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.  
toodkazo Odkazovací to. to, co zažil, ho zničilo  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. otevřeli poté, co vstali  
sousloza Zachycení sousloví. noc co noc flámoval 
cokoli  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme 
což  sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 
cožpak auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.
cvrnkali advprost Adv prostředku.
 
C.<   =Č=.   >D.
 
čas  atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advprici Adv příčiny. 
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel nepřišel,'' řekl Tonda, ''neměl čas'' 
časně  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
časopisy  cozachyc Zachycení koordinace. četla časopisy, noviny apod. 
části  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
času  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera brzy ráno místního času vstal 
časů  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
čeho  advvymez Vymezení Adv. narazit do čeho  
Čech  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
čekají  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
čekat  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbnezuvo Subjekt uvozený spojkou než. nezbývá než čekat 
čem  advvymez Vymezení Adv. 
čemkoli  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
čepice  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. čepice je souseda 
čepici advucelu Adv účelu.
Černoch  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
Černými  advhratr Hranice Adv a Atr. Kostelec nad Černými Lesy 
čert  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil 
čerta advmiiry Adv míry.
červená  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. červená písmena 
česko  cozasloz Složená slova rozdělená pomlčkou. česko-německé vztahy 
česnek  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek 
česneku  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
Češi  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. my Češi 
četl  biblzach Zachycení bibliografických údajů. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990) 
četla  cozachyc Zachycení koordinace. četla časopisy, noviny apod. 
či  cozaspoj Koordinační spojky. 
čili  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
čím  advvymez Vymezení Adv.  
advmiiry Adv míry. 
toodkazo Odkazovací to. čím déle přemýšlel, tím méně věděl 
činí advmiiry Adv míry.
činil  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál 
činitel  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. jakožto politický činitel prosadil kampaň 
činnosti advzrete Adv zřetele.
číslo  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
čisté  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. pěšinky udržoval čisté 
číšník  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
členů  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
člověk  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Tonda byl skvělý člověk.  
sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem. člověk, který nejí, zemře  
advzrete Adv zřetele.
Člověk  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento. 
Čo  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
čtení  atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
čtverec  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec 
čtvrtek toodkazo Odkazovací to. místo ve středu chodil ve čtvrtek 
čtyři cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl čtyři vrány 
Čtyřlístek  cislkody Zachycení některých číselných kódů. Čtyřlístek 8/94 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]