Frames containing functor "CAUS"
blahopřát 1
brečet, brečívat 1
cenitI si 1
darovat 1
divit se 1
dopřávat, dopřát 2
dostávatI, dostat 7
hádat se 1
hroutit se 1
chválit 1
chvět se 1
klepat se, klepávat se 1
klesat, klesnout 3
komplikovat se 1
končit 2
končit 3
kritizovat 1
křičet, křiknout, křičívat 1
lehat, lehnout 2
mučit, mučívat 1
mučit se, mučívat se 2
nabývat, nabýt 4
naříkatI, naříkávatI 1
naštvat se 1
nenávidět 1
obžalovávat, obžalovat 1
oceňovat, ocenit 3
očišťovat/očisťovat se, očistit se 1
oddechnout/oddychnout/oddýchnout si 1
odnášet, odnést 5
odsuzovat, odsoudit 1
ohřívat se, ohřát se 1
omlouvat, omluvit 1
operovat, operovávat 1
opouštět, opustit 1
otřásat se, otřást se 1
otřásat se, otřást se 2
padat, padnout 9
padat, padnout 11
plakat 1
pochvalovat, pochválit, pochvalovávat 1
pokrčit se 1
pomstít se 1
potrestat 1
povzdechovat/povzdychovat/povzdychávat, povzdechnout/povzdychnout, povzdychatI 1
prohlubovat se, prohloubit se 1
prohlubovat se, prohloubit se 2
prolamovat se, prolomit se, prolámat se 1
přát 1
rozčilovat se, rozčílit se 1
rozplakávat se, rozplakat se 1
rušit, rušívat 1
řvát 1
sedět, sedat, sedávat 4
scházet, sejít, scházívat 6
svírat se, sevřít se 1
sjíždět, sjet 3
skládat se, složit se 4
sklízet, sklidit, sklízívat 4
skončit 2
skončit 3
skončit 6
smát se, smávat se 3
soudit 1
stahovat, stáhnout 4
stahovat se, stáhnout se 4
stíhat, stihnout 2
stydět se 1
trápit se, trápívat se 1
trestat 1
trpět, trpívat 1
trpět, trpívat 4
třást se 1
umírat, umřít 1
unavovat se, unavit se 1
vaditII se, vadívatII se 1
věnovat 1
vyčinitI 1
vychutnávat si, vychutnat si 1
vyléčit 1
vyléčit se 1
vysluhovat si, vysloužit si 1
vyznamenávat, vyznamenat 1
zahřívat se, zahřát se 1
zahynout 1
zacházetI, zajít 3
zachvívat se, zachvět se 1
zaklepat se 1
zanikat, zaniknout 1
zarážet se, zarazit se 1
zařvat 3
zasluhovat, zasloužit 1
zavraždit 1
zazářit 4
zbláznit se 1
zemřít 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhroutit se 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zkomplikovat se 1
zlobit se, zlobívat se 1
zmařit se 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zmírňovat se, zmírnit se 1
znepokojovat se, znepokojit se 1
zpomalovat se, zpomalit se 1
zredukovat se 1
ztěžovat se, ztížit se 1
ztroskotávat, ztroskotat 2
zvracet se, zvrátit se 2
žalovat, žalovávat 1
žrát se 1