hroutit seimpf

 1 
 ≈   impf: sesypávat se; rozpadat se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17,z+2
-example:    impf: zeď se hroutí vlastní vahou; teorie se hroutí pod tíhou dalších argumentů; studenti se hroutí z přepracování