prolamovat seimpf, prolomit sepf1, prolámat sepf2

 1 
 ≈   impf: lámáním se porušovat / bořit  pf1: lámáním se porušit / zbořit  pf2: lámáním se porušit / zbořit
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:    impf: led se pod ním začal náhle prolamovat  pf1: tenký led se pod vahou jeho těla náhle prolomil  pf2: led na rybníce se na několika místech prolámal

 2 
 ≈  jen prolamovatimpf se, prolomitpf1 se
 impf: prohýbat se  pf1: prohnout se
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:    impf: prolamoval se v kříži  pf1: prolomil se v kříži

 3 
 ≈  jen prolámatpf2 se
dostat se (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   vězeň se prolámal z vězení