zhroutit sepf

 1 
 ≈  sesypat se; rozpadnout se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17,z+2
-example:   zeď se zhroutí vlastní vahou; teorie se zhroutí pod tíhou dalších argumentů; studenti se zhroutí z přepracování