zbláznit sepf

 1 
 ≈   pf: zešílet; ztratit rozum; pomást se; začít se chovat podivně
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17,z+2
-example:    pf: asi se z toho zblázním (ČNK); on se mohl zbláznit nedočkavostí (ČNK); telefon se vždycky zblázní (ČNK); počasí se zbláznilo

 2 
 ≈   pf: toužit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1po+6
-example:    pf: po čem se můžou ženské zbláznit (ČNK)

 3 
 ≈   pf: (bláznivě) se zamilovat; propadnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:    pf: hned toho prvního léta se do Mary úplně zbláznila (ČNK); pak se zbláznil do logického pozitivismu (ČNK)
-rcp:   ACT-PAT: zbláznili se do sebe

 4 
 ≈   pf: spěchat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    pf: ono se to nezblázní!