zkomplikovat sepf

 1 
 ≈   pf: stát se komplikovaným / složitým; znesnadnit se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  BENtyp  
173
-example:    pf: situace NG se v úterý ještě zkomplikovala (ČNK); všechno se zkomplikovalo tím, že mi docházely peníze (ČNK)