pokrčit sepf

 1 
 ≈  skrčit se; ohnout se
-frame:   ACTobl  MANNtyp  CAUStyp  
17
-example:   pokrčil se v kolenou; pokrčil se strachem