zaklepat sepf

 1 
 ≈  zatřást se; zachvít se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:   zaklepaly se mu ruce