hádat seimpf

 1 
 ≈  ostře si vyměňovat názory
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  CAUStyp  
1s+7o+4
-example:   vždy se hádali o byt; rodiče se hádali kvůli výchově syna
-rcp:   ACT-ADDR: neustále se spolu hádali
-class:   communication