chvět seimpf

 1 
 ≈  třást se; otřásat se v základech
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:   chvěla se zimou; chvěl se jí hlas; celý tento systém se chvěje

 2 
 ≈  bát se; strachovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,aby,zda,že,cont
-example:   chvěla se o jeho budoucnost