klepat seimpf, klepávat seiter

 1 
 ≈  třást se; chvít se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:   štěně se jen stále klepalo zimou; před zkouškou se klepala strachy; klepala se mu brada zimou

 2 
 ≈  bát se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,aby
-example:   klepal se o svůj majetek; klepal se, aby ho soused nechytil
-rcp:   ACT-PAT: klepali se jeden o druhého