Head of the Institute

doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. associate professor / docent

Academic Staff


doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. associate professor / docent
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. associate professor / docent
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. associate professor / docent
doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. associate professor / docent
doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. associate professor / docent
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. associate professor / docent

Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. assistant professor / odborný asistent
RNDr. David Mareček, Ph.D. assistant professor / odborný asistent
RNDr. Milan Straka, Ph.D. assistant professor / odborný asistent

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
Mgr. et Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
Mgr. Martin Popel, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
Mgr. Pavel Straňák, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. research associate / akademický vědecký pracovník

Office Manager