Jana Šindlerová Vejvodová

Main Research Interests

 • verb valency in a cross-linguistic perspective
 • sentiment analysis of Czech
 • evaluative language

Projects

 • 2002-2004: Participation on the project “Center for computational linguistics”, supported by the Czech Ministry of Education and Sports (MŠMT LN00A063)
 • 2004-2006: Cooperation on GAUK 489/2004 (Tectogrammatical representation of English)
 • 2006-2008: Cooperation on GAČR 405/06/0589 (Tectogrammatical description of language for automated speech retrieval and machine traslation)
 • 2007-2009: Participation on the COMPANIONS project (European Commission Sixth Framework Programme, Information Society Technologies Integrated Project IST-34434)
 • 2008-2010: Czech and English verbal valency Principal Investigator of GAUK 19008/2008 (A Multilingual Archive of Verbal Valency Characteristics).
 • 2011-2013: Cooperation on GAUK 3537/2011 (Sentence-Level Polarity Detection in a Computer Corpus)
 • SEANCe: Sentiment Analysis in Czech
 • 2015-2017: Cooperation on GAČR GA15-06894S (On linguistic structure of evaluative meaning in Czech)
   

Curriculum Vitae

Work experience:

 • 2004-2017 Research assistent at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Education:

 • 2000-2007 Charles University in Prague, Faculty of Philosophy & Arts; Czech Language and Literature – English and American Studies
 • 2007-2018 Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics; postgraduate study in Mathematical Linguistic

Other training:

 • 2005 Erasmus Programme Certificate in Generative Linguistics; Universität Leipzig: Institut für Slavistik, Institut für Linguistik
 • 2004 and 2005 EGG summerschool of generative linguistics

Selected Bibliography

 • Šindlerová Jana, Kuboň Vladislav, Tamchyna Aleš, Veselovská Kateřina: Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu. In: Slovo a slovesnost, Vol. 79 (2018), No. 1, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, ISSN 0037-7031, pp. 27-46, 2018
 • Šindlerová Jana: Annotation of the Evaluative Language in a Dependency Treebank. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 68, No. 2, Copyright © SAP – Slovak Academic Press, ISSN 0021-5597, pp. 336-354, 2017
 • Šindlerová Jana: Hlásili to v rozhlase aneb vzájemné mapování lokace a aktoru v dvojjazyčném závislostním korpusu. In: Nová čeština doma a ve světě, Vol. 2/2017, Copyright © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy , ISSN 1805-367X, pp. 62-71, Nov 2017
 • Šindlerová Jana, Štěpánková Barbora: Lingvistické opodstatnění konstruktivistické didaktiky při výuce slovních druhů . In: Didaktické studie, Vol. 9, No. 2, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czechia, ISSN 1804-1221, pp. 102-113, 2017
 • Šindlerová Jana, Tamchyna Aleš: Emotions Translated: Enhancing a Subjectivity Lexicon Using a Parallel Valency Lexicon. In: Language use and linguistic structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016, Copyright © Palacký University, Olomouc, Czechia, ISBN 978-80-244-5173-2, pp. 317-330, 2017
 • Urešová Zdeňka, Fučíková Eva, Šindlerová Jana: CzEngVallex: a bilingual Czech-English valency lexicon. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Vol. 105, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech rep., ISSN 0032-6585, pp. 17-50, 2016
 • Fučíková Eva, Hajič Jan, Šindlerová Jana, Urešová Zdeňka: Czech-English Bilingual Valency Lexicon Online. In: 14th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2015), Copyright © IPIPAN, Warszawa, Poland, ISBN 978-83-63159-18-4, pp. 61-71, 2015
 • Šindlerová Jana, Fučíková Eva, Urešová Zdeňka: Zero Alignment of Verb Arguments in a Parallel Treebank. In: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015), Copyright © Uppsala University, Uppsala, Sweden, ISBN 978-91-637-8965-6, pp. 330-339, 2015