Jarmila Panevová

office
412
office hours
Monday 13.00-17.00
Wednesday 14.00-16.00
Thuersday 14,00-16,00
email
panevova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 951 554 305

Main Research Interests

 • General and computational linguistics,
 • Czech and other Slavonic linguistics,
 • Czech syntax,
 • corpus linguistics.

Projects

 • GA ČR P406/10/0875: Computational Linguistics: Explicite Description of Language and Annotated Data in Czech (2010-2013)
   

Curriculum Vitae

Jarmila Panevová, born on April 8th, 1938, in Prague is a professor of linguistics; she was a vice-director of the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles university Prague since 1990 till 2008. She graduated in Czech and Russian at the Faculty of Philosophy, Charles University Prague in 1961. There she got her other academic degrees (PhDr. in 1967, CSc. in 1969, DrSc. in 1989, docent (associated professor) in 1992, professor in 1995).

The contemporary Czech grammar, esp. syntax and its relation to the semantic structure of the sentence belong to her main topics. She participated in the building of the annotated treebank of Czech (Prague Dependency Treebank).

Her teaching activities covered the courses on the general linguistics, syntax of the contemporary Czech and courses on the Academic Writting.She stopped her teaching activities in 2010.

She was a supervisor of several postgraduate students on the Faculty of Mathematics and Physics, as well as on the Faculty of Philosophy at Charles University. She was a chair of the Commitee for postgraduate studies of mathematical linguistics at the Faculty of Mathematics and Physics (1996-2010) and a member of several committees for postgraduate studies on the Faculty of Philosophy (for General Linguistics, for Mathematical and Corpus Linguistics and for Czech Language and for Savonic Linguistics).

She was a chairperson of the Linguistic Society of the Czech Republic (1990 - 1999). She is a memeberr of the International Committee for the Grammatical Structure of Slavonic Languages of the International Committee of Slavists (since 1993), she chaired the Committee in the period 2003-2008.

She was a member of Scientific Board of Czech Academy of Science since 2007 till 2013, she is still a member of the Commission for Ethics of Academic Research of Czech Academy of Science.

Selected Bibliography

Books and chapters in the books:

 • (Spolu s E.Benešovou a P.Sgallem): Čas a modalita v češtině. AUC - Philologica Monographia 34, 1971.
 • Formy a funkce ve stavbě české věty. Řada Studie a práce lingvistické 13, Praha, Academia, 1980.
 • (Spolu s P.Sgallem a E.Hajičovou): The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Koedice Academia, Praha a Reidel Publ. Comp., Dordrecht, Holland, 1986.
 • P.Sgall a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Academia, Praha, 1986, 197 s. (autorka kap.6, s. 110-149).
 • (Spolu s E. Hajičovou a P. Sgallem): Úvod do teoretické a komputační lingvistiky, I. svazek Teoretická lingvistika. Učební texty UK v Praze, Karolinum 2002.
 • (Spolu s P. Sgallem): Jak psát a jak nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.

Papers:

 • (Spolu s P.Sgallem, P.Piťhou a K.Palou): Ze syntaktické analýzy češtiny. AUC-Slavica Pragensia III, Praha, 1961, 181-196.
 • K voprosu o grammatičeskoj sinonimii v generativnom opisanii jazyka. In: PSML 2, 1967, 227-244.
 • Vedlejší věty obsahové. SaS 32, 1971, 289-300.
 • (Spolu s P.Sgallem a E.Hajičovou): The Meaning of Tense and Its Recursive Properties. Philologica Pragensia 14, Part I, 1971, 1-15, Part II, 1971, 57-64
 • On Verbal Frames in Functional Generative Description. Part I, PBML 22, 1974, 3-40, Part II, PBML 23, 1975, 17-52.
 • (Spolu s E.Hajičovou a P.Sgallem): Coreference in the Grammar and in the Text. Part I. PBML 44, 1985, 3-22. Part II. PBML 46, 1986, 1-11. Part III. PBML 48, 1987, 3-12.
 • Některé otázky shody selektivní a shody paradigmatické. In: "Words are Physicians of Ailing Mind" (Festschrift for A.Boguslawski) (ed. M.Grochowski, D.Weis), Sagner Slavistische Sammlung 17, Verlag O.Sagner, München, 1991, 323-328.
 • Considérations sur la co-référence. In: Relations inter- et intraprédicatives, Institut de Linguistque et des Sciences du Langage, Cahier No.3 (ed. P.Sériot), Université de Lausanne, 1993, 223-234.
 • Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In: The Prague School of Structural and Functional Linguistics (ed. Ph.L.Luelsdorff), Linguistic and Literary Studies in Eastern Europa 41, Benjamins Publ.House, Amsterdam-Philadelphia, 1994, 223-243.
 • More Remarks on Control. In: Prague Linguistic Circle Papers, Vol.2, (ed. E.Hajičová, O.Leška, P.Sgall, Z.Skoumalová), J.Benjamins Publ. House, Amsterdam - Philadelphia, 1996, 101-120.
 • (Spolu s Vl.Petkevičem): Agreement in Czech and Its Formal Account. In: Formale Slavistik (eds. U.Junghanns & G.Zybatow), Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997,321-333.
 • Funkční styly a automatické zpracování jazyka. In: Česká slavistika. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. Slavia, Slovanský ústav AV ČR, 1998, 161-167.
 • Poznámky k valenci podstatných jmen. In: Čeština - univerzália a specifika 2. Sb. konference ve Šlapanicích u Brna, 17.-19.11.1999. (red. Z.Hladká, P.Karlík). Masarykova univerzita Brno 2000, 173-180.
 • Valency Frames: extension and re-examination. In: Studies in Syntax, and Semantics of Slavonic Languages. Papers on Honour of Andrzej Boguslawski on the Occasion of his 70th Birtday (eds. V. S. Chrakovskij, M.Grochowski, G. Hentschel). Studia Slavica Oldenburgensia 9, Universität Oldenburg 2001, 325-340.
 • Gradation of adjectives and valency. In: Gramatika a korpus/Grammar & Corpora 2005 (eds. Štícha, F., Šimandl, J.). ÚJČ AV ČR: Praha, 2006, 219-228.
 • (S M. Lopatkovou) Valence vybraných sloves pohybu v češtině. Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 71-72, Matice srpska: Novi Sad, 2007, 101-115.