Magda Ševčíková Magda Razímová

office
409
email
sevcikova@ufal.mff.cuni.cz
phone
221 914 223

Main Research Interests

 • word-formation, conversion, derivational morphology of Czech and other languages
 • dependency syntax, deep vs. surface syntactic structure, valency of verbs; modality (verbal mood, sentence modality)
 • named entities

Projects

Principal Investigator of the projects:

Curriculum Vitae

Current position:

 • Charles University, Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics: Senior Research Associate / Academic
 • member of  European Language Resources Association (ELRA; since 2006), Societas Linguistica Europea (SLE; 2006-2007 and since 2013), Linguistic Society of America (LSA; since 2019), Jazykovědné sdružení ČR (since 2021)

Academic service:

 • Czech Science Foundation (GA ČR):
  • chair of the evaluation panel Linguistics and Literature (P406) - since 04/2023
  • member of the discipline committee for Social Sciences and Humanities - since 04/2021
  • vice-chair of the evaluation panel Linguistics and Literature (P406) - 04/2021 to 03/2023
 • Language Resources and Evaluation Conference (LREC): Scientific Committee member - LREC 2020, LREC 2022
 • Societas Linguistica Europaea (SLE): Programme Committee member - since 2017
 • SKASE Journal of Theoretical Linguistics: Advisory Board member - since 2024

 

Education:

 • 2009: Ph.D. in Mathematical Linguistics at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
  • Supervisor: Prof. J. Panevová
  • PhD Thesis: Functions of the conditional mood from the viewpoint of the level of meaning (in Czech; pdf)
 • 2004: Mgr. in Czech and German Philology at the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
  • Supervisor: Prof. J. Panevová
  • Master Thesis: Functions of the adverbal dative in deep and surface syntax of Czech sentences (in Czech; pdf)

Teaching

Courses at MFF UK:

Courses at FF UK:

 • Modern Linguistic Descriptions of English (Moderní lingvistické popisy angličtiny), link to SIS

Selected Bibliography

Books

 • Štícha, F., Bílková, J., Giger, M., Kolářová, I., Kopáčková, L., Lukešová, L., Osolsobě, K., Panevová, J., Petkevič, V., Půda, A., Ševčíková, M., Veselý, L., Vondráček, M.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • Panevová, J., Hajičová, E., Kettnerová, V., Lopatková, M., Mikulová, M., Ševčíková, M.: Mluvnice současné češtiny 2. Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2497-6.
 • Ševčíková, M.: Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2009, 179 stran. ISBN: 978-80-904175-2-6. [pdf]

Book chapters

 • Ševčíková, M. Hledíková, H.: Paradigms in English and Czech noun/verb conversion: A contrastive study of corresponding lexemes. In A. E. Ruz et al. (eds.): Paradigms in Word Formation: Theory and Applications. Amsterdam: John Benjamins, 2022, pp. 181–214. ISBN 9789027211583.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Sonda do české slovotvorby: Substantiva utvořená od sloves nebo slovesa utvořená od substantiv? In D. Jamborova Lemay et al. (eds.): Des langues calculables à l’homme incalculable. Paris: Editions des archives contemporaines, 2021, s. 127–135. ISBN 9782813004260.
 • Kolářová, V., Ševčíková, M.: Substantiva tvořená od sloves se supletivními kořeny: Korpusová studie deverbativ s kořeny klád a lož. In Lingvistika - korpus – empirie. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, s. 165–177. ISBN 978-80-88211-13-6.
 • Ševčíková, M.: The suffixes -ismus and -ita in nouns in Czech. In P. ten Hacken & R. Panocová (eds.): The Interaction of Borrowing and Word Formation. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020, pp. 162–195. ISBN 978-1-4744-4820-8.
 • Straková, J., Straka, M., Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Czech Named Entity Corpus. In J. Pustejovsky & N. Ide (eds.): Handbook of Linguistic Annotation. Springer 2017, pp. 855–873. ISBN 978-94-024-0879-9.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In K. Gerdes et al. (eds.), Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures. Linguistik Aktuell/Linguistics Today Series, 215. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, pp. 33–52.

Journal articles (incl. LNCS/LNAI)

 • Hledíková, H. & Ševčíková, M.: Conversion in languages with different morphological structures: a semantic comparison of English and Czech. Morphology, 34, 2024, pp. 73–102. ISSN 1871-5621. [link]
 • Ševčíková, M., Hledíková, H., Kyjánek, L. & Staňková, A.: Semantics of noun/verb conversion in Czech: Lessons learned from corpus data annotation. SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 20, 2023, pp. 74–92. ISSN 1336-782X. [link]
 • Ševčíková, M.: Action meanings in noun/verb conversion: Native and foreign word-formation in Czech. Linguistica Pragensia, 32, 2022, s. 173–197. ISSN 1805-9635. [link]
 • Ševčíková, M.: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves. Slovo a slovesnost, 82, 2021, s. 263–288. ISSN 0037-7031. [link]
 • Ševčíková, M.: Action nouns vs. nouns as bases for denominal verbs in Czech: A case study on directionality in derivation. Word Structure, 14, 2021, pp. 97–128. ISSN 1750-1245. [link] [pdf]
 • Lango, M., Žabokrtský, Z., Ševčíková, M.: Semi-Automatic Construction of Word-Formation Networks. Language Resources and Evaluation, 54, 2021, pp. 3-32, https://doi.org/10.1007/s10579-019-09484-2. ISSN 1574-020X. [link]
 • Žabokrtský, Z., Zeman, D., Ševčíková, M.: Sentence Meaning Representations across Languages: What Can We Learn from Existing Frameworks? Computational Linguistics, 46, 2020, pp. 605–665. ISSN 0891-2017. [link] [pdf]
 • Panevová, J., Hajičová, E., Kettnerová, V., Kolářová, V., Lopatková, M., Mikulová, M., Ševčíková, M.: Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky. Naše řeč, 103, s. 55–78. ISSN 0027-8203.
 • Bodnár, J, Žabokrtský, Z., Ševčíková, M.: Semi-supervised Induction of Morpheme Boundaries in Czech Using a Word-Formation Network. In LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 15th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2020). Berlin, Springer, 2020, pp. 189–196. ISSN: 0302-9743.
 • Ševčíková, M., Kyjánek, L.: Introducing Semantic Labels into the DeriNet Network. Jazykovedný časopis, 70, 2019, pp. 412–423. ISSN 0021-5597. [link]
 • Ševčíková, M., Panevová, J.: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves. Slovo a slovesnost, 79, 2018, s. 171-198. ISSN 0037-7031.
 • Ševčíková, M., Panevová, J.: Derivation of Czech verbs and the category of aspect. Linguistica Copernicana, 15, 2018, pp. 79–93. ISSN 2080-1068.
 • Ševčíková, M.: Modelling Morphographemic Alternations in Derivation of Czech. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 110, 2018, pp. 7-42, ISSN 0032-6585. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Vidra, J., Straka, M.: Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině. Časopis pro moderní filologii, 98, 2016, s. 62-76. ISSN: 0008-7386.
 • Ševčíková, M.: Morphology within the Multi-layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank. In C. Mahlow & M. Piotrowski (eds.): Systems and Frameworks for Computational Morphology. Vol. 537 of the Communications in Computer and Information Science Series. Springer, 2015, pp. 1–26. ISSN: 1865-0929, ISBN: 978-3-319-23978-1. [link]
 • Ševčíková, M.: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností. Naše řeč, 97, 2014, s. 228240. ISSN: 0027-8203.
 • Ševčíková, M.: Kvalitativní a nekvalitativní význam substantiv s příponou -ost. Korpus – gramatika – axiologie, 9, 2014, s. 4155. ISSN: 1804-137X.
 • Ševčíková, M.. Mírovský, J.: Sentence Modality Assignment in the Prague Dependency Treebank. In P. Sojka et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 15th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2012). Berlin, Springer, 2012, pp. 56–63. ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-642-32789-6.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 163176. ISSN: 0037-7031.
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Smejkalová, L.: Specificity of the number of nouns in Czech and its annotation in Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 96, 2011, pp. 27-47. ISSN: 0032-6585.
 • Ševčíková, M.: Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí. Korpus – gramatika – axiologie, 1, 2010, s. 4162. ISSN: 1804-137X. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Krůza, O.: Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger. In: V. Matoušek et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 10th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2007). Berlin: Springer, 2007, pp. 188–195. ISSN: 0302-9743.
 • Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Morphological Meanings in the Prague Dependency Treebank. In. V. Matoušek et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 8th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2005). Berlin: Springer, 2005, pp. 148–155. ISSN: 0302-9743.

Conference and workshop papers

 • Ševčíková, M.: Nominal tendency in the non-native vocabulary of Czech. Presented at the 2024 Linguistic Society of America Annual Meeting, New York City, January 4-7. [poster]
 • Lango, M., Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Semi-Automatic Construction of Word-Formation Networks (for Polish and Spanish). In: Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki: ELRA, 2018, pp. 1853-1860, ISBN 979-10-95546-00-9. [link]
 • Ševčíková, M.: Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms. In: Abstracts of the 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2017). Zürich, Universität Zürich, 2017, pp. 708–709. [link]
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Pognan, P.: Inflectional and derivational paradigm of verbs in Czech: the role of the category of aspect. In First Workshop on Pradigmatic Word Formation Modeling  Booklet of Abstracts. Toulouse: Université Toulouse. [link]
 • Ševčíková, M., Limburská, A.: Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms. In: Abstracts of the 49th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2016). Naples, University of Naples Federico II, 2016, pp. 714–715.
 • Žabokrtský, Z., Ševčíková, M., Straka, M., Vidra, J., Limburská, A.: Merging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech. In: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož: ELRA, 2016, pp. 1307-1314. ISBN 978-2-9517408-9-1. [link]
 • Ševčíková, M.: Building a database of Czech derived words. In: Abstracts of the 47th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2014). Poznań, Adam Mickiewicz University, 2014, pp. 132–133. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Word-Formation Network for Czech. In: Proceedings of the 9th International Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014). Paris: ELRA, 2014, pp. 1087–1093. ISBN 978-2-9517408-8-4. [link]
 • Ševčíková, M.: Productivity of selected deadjectival suffixes in Czech. In: Abstracts of the 46th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2013). Croatia, University of Split, 2013, pp. 338–339. [link]
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: The Role of Grammatical Constraints in Lexical Component in Functional Generative Description. In: Proceedings of the 6th International Conference on Meaning-Text Theory. Prague: Charles University in Prague, 2013, pp. 134–143. ISBN 978-3-86688-405-2
 • Ševčíková, M.: Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho, Philologica, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 365–374. ISBN 978-80-223-3562-1
 • Bejček, E., Panevová, J., Popelka, J., Straňák, P., Ševčíková, M., Štěpánek, J., Žabokrtský, Z.: Prague Dependency Treebank 2.5 – a revisited version of PDT 2.0. In: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012). Mumbai, Coling Organizing Commitee, 2012, pp. 231–246.
 • Ševčíková, M.: Deadjektivní deriváty v češtině jako deriváty syntaktické vs. lexikální. In: Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-243-0
 • Ševčíková, M.: Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Klímová J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha, Karolinum, 2012, pp. 597–602.
  ISBN 978-80-246-2121-0
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In: Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011, pp. 173-182. ISBN: 978-84-615-1834-0. [link]
 • Giang Linh Nguy, Ševčíková, M.: Unstated Subject Identification in Czech. In: J. Šafránková (ed.), WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2011, pp. 149–154. ISBN: 978-80-7378-184-2. [link]
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Žabokrtský, Z.: Grammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation. In: M. Dickinson, K. Müürisep, M. Passarotti (eds.), Proceedings of the Ninth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2010). Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2010, pp. 211–222. ISSN: 1736-8197. [link]
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Annotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Paris: ELRA, 2010, pp. 1491–1498. ISBN: 2-9517408-6-7. [link]
 • Novák, V., Ševčíková, M.: Unsupervised Detection of Annotation Inconsistencies Using Apriori Algorithm. In: ACL-IJCNLP 2009 workshop: Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop (LAW III). Singapore: ACL, pp. 138–141. ISBN: 978-1-932432-52-7. [link]
 • Ševčíková, M.: The meaning of the conditional mood within the tectogrammatical annotation of Prague Dependency Treebank 2.0. In: J. Levická & R. Garabík (eds.), NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava: Slovac Academy of Sciences, 2009, pp. 321–330. ISBN: 978-80-7399-875-2.
 • Ševčíková, M.: Pronouns Introducing Content Clauses. In: F. Štícha & M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Prague: Academia, 2008, pp. 277–284. ISBN: 978-80-200-1634-8. [ppt]
 • Ševčíková, M.: Proper Nouns in Czech Corpora. In: M. Davies et al. (eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference Series. Birmingham, University of Birmingham. ISSN: 1747-9398. On-line publication: [link]
 • Ševčíková Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Systematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: J. Hajič & J. Nivre (eds.), Proceedings of the Fifth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2006). Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2006, pp. 175–186. ISBN: 80-239-8009-2. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M.: System of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English. In: Abstracts of the 39th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2006). Bremen: Universität Bremen, 2006, pp. 53–54. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Annotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: In: E. Atwell & N. Ide (eds.), Proceedings of the LREC 2006 Workshop on Annotation Science. Genova: ELRA, 2006, pp. 12–19. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M.: Meanings of Morphological Categories on the Tectogrammatical Level. In: J. Šafránková (ed.), WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2005, pp. 72–77. ISBN: 80-86732-59-2.

Co-authored data collections:

Technical reports

 • Mikulová, M. – Bejček, E. – Mírovský, J. – Nedoluzhko, A. – Panevová, J. – Poláková, L. – Straňák, P. – Ševčíková, M. – Žabokrtský, Z.: From PDT 2.0 to PDT 3.0: Modifications and Complements. Technical report no. 2013/ÚFAL TR-2013-54.  Prague, ÚFAL MFF UK, 2013. 55 pages.
 • Mikulová, M. – Bejček, E. – Mírovský, J. – Nedoluzhko, A. – Panevová, J. – Poláková, L. – Straňák, P. – Ševčíková, M. – Žabokrtský, Z.: Úpravy a doplňky Pražského závislostního korpusu: Od PDT 2.0 k PDT 3.0. Technical report no. 2013/ÚFAL TR-2013-53. Praha, ÚFAL MFF UK, 2013. 50 s.
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Krůza, O.: Zpracování pojmenovaných entit v českých textech. Technická zpráva TR-2007-36. Praha: ÚFAL MFF UK, 2007. 60 s. ISSN: 1214-5521 [pdf]
 • Mikulová, M., Bémová, A., Hajič, J., Hajičová, E., Havelka, J., Kolářová, V., Kučerová, I., Lopatková, M., Pajas, P., Panevová, J., Razímová, M., Sgall, P., Štěpánek, J., Urešová, Z., Veselá, K., Žabokrtský, Z.: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Technická zpráva TR-2005-28. Praha: ÚFAL MFF UK, 2005. 1189 s. ISSN: 1214-5521

Other talks

 • Patterns in derivation of Czech: Applying the paradigmatic approach to Czech word-formation. Seminář formální ligvistiky na ÚFAL MFF UK, březen 2020. [link]
 • A language resource specialized in Czech word-formation: Recent achievements in developing the DeriNet database (with A. Kalužová & Z. Žabokrtský). SlaviCorp 2018 conference, Prague, September 2018. [link]
 • Lexikální síť DeriNet: Derivační vztahy v české slovní zásobě. Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, duben 2018.
 • Modelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny. Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, květen 2017. [link]
 • DeriNet: A Lexical Network of Czech Derived Words (with Z. Žabokrtský). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, prosinec 2014. [link]
 • Slovotvorná produktivita: deadjektivní přípony odvozující názvy vlastností. Seminář formální ligvistiky na ÚFAL MFF UK, listopad 2013.  [link]
 • Anotace souborového významu substantiv v datech Pražského závislostního korpusu (společně s prof. J. Panevovou). Seminář formální ligvistiky na ÚFAL MFF UK, březen 2011. [link]
 • Jazykové korpusy – moderní nástroj pro lingvistický výzkum (společně s prof. J. Panevovou). Kruh přátel českého jazyka, FF UK, březen 2011.
 • Revize morfologických gramatémů pro Pražský závislostní korpus 3.0 (společně s prof. J. Panevovou). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, říjen 2010. [pdf]
 • Užitečnost jazykových elektronických korpusu a jejich anotování. Metodologický seminář ÚČJTK FF UK, říjen 2010.
 • Významy morfologických kategorií v PDT 2.0. Seminář projektu Collegium Informaticum, MFF UK, listopad 2005. [ppt]
 • Gramatémy ve FGD a v PDT II (společně se Zdeňkem Žabokrtským). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, listopad 2004. [ppt]