Věra Kloudová Věra Marková

office
423
email
kloudova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 221 554 254
address
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1
Czech Republic

Main Research Interests

 • translation studies

 • translation quality

 • human and machine translation evaluation

 • post-editing

 • corpus linguistics

 • contrastive linguistics

Projects

Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling (NEUREM3)

CzeDLex

 

Curriculum Vitae

Education:

 • 2007–2010: Post-graduate study (Ph.D.): Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of German Studies; German languages and literatures; Ph.D. thesis: Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven (in German), advisor: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 • 2001–2007: Master’s study (Mgr.): Charles University in Prague, Faculty of Arts; Czech and German Philology. Master’s thesis: Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrast Near-Synonyms) (in German), advisor: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.​

Professional experience:

 • since 2021: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics 
 • since 2010: Charles University, Faculty of Arts, Institute of Translation Studies
 • 2019–2021: Department of Contemporary Lexicology and Lexicography, Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences 
 • since 2019: external teacher at The Language School of the Capital City of Prague with Accreditation for State Language Examinations (German-Czech and Czech-German translation)
 • 2009–2010: Charles University, Faculty of Education, Department of German Studies
 • since 2003: German-Czech, English-Czech and Czech-German translations, proofreading and post-editing

Selected Bibliography

 • KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin – RACOCHOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš et al. (2020): Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum.

 • KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin – Hejhalová, Věra (2020): Jedes Wort ist halt anders! Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., zum 65. Geburtstag. In: Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T. et al.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, p. 11–15.

 • KLOUDOVÁ, Věra – MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra (2020): Překladatelský projekt „Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!“. In: Mračková vavroušová P., Kloudová V., Šemelík M. (eds.): Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, p. p. 39–52.

 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra – KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (eds., 2020): Editorská poznámka. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, p. 7–8.

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2020): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.

 • ŠIMEČKOVÁ, Alena – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha: Karolinum.

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – KOPTÍK, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka, Cizí jazyky 60, s. 5–18.

 • KLOUDOVÁ, Věra (2015): Synonymie und Antonymie. Literaturhinweise zur Linguistik. Heidelberg: Winter.

 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Ústav Českého národního korpusu / Nakladatelství Lidové noviny, s. 74–88.

 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden, Aussiger Beiträge 7, s. 191–209.

 • KLOUDOVÁ Věra – ŠEMELÍK, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny, Časopis pro moderní filologii 1/95, s. 35–47.

 • MARKOVÁ, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr. 

 • MARKOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (ed.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, s. 7–14.

 • MARKOVÁ, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010, s. 59–72.

 • MARKOVÁ, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK, s. 59–66.

 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ Marie – MARKOVÁ, Věra (2011): Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp, Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Nr. 2, Jg. 1, s. 131–149.

 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – MARKOVÁ, Věra (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: František Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – InterCorp (Bd. 1). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 73–89.

 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010, s. 131–144.

 • VACHKOVÁ, Marie – MARKOVÁ, Věra – BELICA, Cyril (2008): Korpusbasierte Wortschatzarbeit im Rahmen des fortgeschrittenen Germanistikunterrichts. In: Zielsprache Deutsch, 3, s. 20–35. 

Coordinator of students’ translation projects

 • 2019: Translation of Bertha von Suttner’s Die Waffen nieder!, German-Czech (Složte zbraně!, Prosvěta 2019) (with Petra Mračková Vavroušová from ÚTRL FF UK)

 • 2016: Translation for the Czech Television: Bílá paní na hlídání, Czech-German (with Christof Heinz from the Leipzig University)