Industry Cooperation

ÚFAL a Datlowe

Shrnutí

Na základě předchozí neformální spolupráce se společností Datlowe, s.r.o.  byla uzavřena smlouva na softwarové nástroje vyvinuté na základě korpusu PDT 2.5. Tyto nástroje jsou shrnuty v níže uvedené tabulce.

Smlouva je účinná v letech 2015-2018.

Softwarové nástroje a data projektu

# Výsledek Dokončeno (adaptováno) SW a Dokumentace
2017.1 Morfologická analýza 31.12.2017 MorphoDita
2017.2 Lematizace 31.12.2017 MorphoDita
2017.3 Syntaktická analýza 31.12.2017 Parsito
2017.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2017 NameTag
       
2016.1 Morfologická analýza 31.12.2016 MorphoDita
2016.2 Lematizace 31.12.2016 MorphoDita
2016.3 Syntaktická analýza 31.12.2016 Parsito
2016.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2016 NameTag
       
2015.1 Morfologická analýza 31.12.2015 MorphoDita
2015.2 Lematizace 31.12.2015 MorphoDita
2015.3 Syntaktická analýza 31.12.2015 Parsito
2015.4 Analýza názvů pojmenovaných entit 31.12.2015 NameTag
2015.5 Pražský závislostní korpus 2.5 31.12.2015 PDT 2.5

ÚFAL a Datlowe stvrzují spolupráci (18. 12. 2014)

Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dohodl na oficiální spolupráci se společností DATLOWE, která se zabývá vývojem řešení pro inteligentní zpracování textů a vyhledávání v nich. DATLOWE bude přenášet výsledky výzkumu ÚFAL do komerčních aplikací v různých odvětvích.

Snahou společnosti DATLOWE je propojit výzkum s vývojem reálných aplikací. Tým společnosti tvoří absolventi i současní studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK. „Věříme, že výsledky výzkumu produkované ÚFAL mají komerční potenciál, a proto jsme se rozhodli je využít pro stavbu serverového řešení, jež umožňuje získávat informace z dokumentů s vysokou přesností,“ přibližuje spolupráci Boris Perušič, jeden ze zakladatelů společnosti DATLOWE. Společnost kombinuje technologie pro zpracování přirozeného jazyka s doménovými ontologiemi, které popisují objekty a vztahy mezi nimi v konkrétních oblastech. Toto propojení umožňuje získávat komplexní informace z textů. „Vytváříme například ontologie popisující bankovnictví nebo některé části medicíny. Díky nim jsme schopni získávat informace z dokumentů v bankách, resp. z lékařských zpráv či dokumentů o lécích,“ doplňuje Jakub Kozák, spoluzakladatel společnosti DATLOWE.

ÚFAL se věnuje počítačovému zpracování přirozeného jazyka, kdy v kombinaci strojového učení a rozsáhlých textových kolekcí obohacených o jazykovědné informace učí počítače rozumět nejen češtině. Přestože Ústav již má zkušenosti ze součinnosti se soukromým sektorem, tato konkrétní spolupráce je jiná a to především v aktivním přístupu komerčního partnera. „Jsem velice ráda, že náš výzkum můžeme takto zúročit v praxi. Věřím, že nám spolupráce se společností DATLOWE přinese zajímavou zpětnou vazbu z terénu včetně nových výzkumných problémů, do kterých budeme moci zapojit naše studenty,“ říká doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ředitelka ÚFAL. Protože podpora z veřejných zdrojů do budoucna neporoste, bude spolupráce s komerčním sektorem získávat na důležitosti, což potvrzuje i jeden z nejvýznamnějších členů Ústavu, prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.


Kontakty pro bližší informace
ÚFAL MFF UK: Markéta Lopatková – lopatkova@ufal.mff.cuni.cz
DATLOWE: Boris Perušič – boris.perusic@datlowe.cz, Jakub Kozák – jakub.kozak@datlowe.cz

O společnosti DATLOWE
Společnost DATLOWE tvoří absolventi i současní studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK, jejichž snahou je propojit aplikovaný výzkum s vývojem reálných aplikací. DATLOWE staví řešení pro inteligentní zpracování dokumentů a vyhledávání v nich, která se dají využít např. pro zpracování projektových dokumentací, smluv, životopisů, souhrnných údajů o léčivech. DATLOWE využívá moderních metod z různých oblastí (lingvistika, databáze, softwarové inženýrství), které jsou často ve fázi aplikovaného výzkumu. Více na www.datlowe.cz.

O Ústavu formální a aplikované lingvistiky
Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) je pracovištěm informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Byl založen v roce 1990 a věnuje se počítačové lingvistice vědecky a pedagogicky v teoretických a aplikačních tématech. Významní odborníci oboru, Petr Sgall, Eva Hajičová a Jarmila Panevová, založili ÚFAL jako pokračování aktivit, které probíhaly pod jejich vedením od počátku 60. let minulého století střídavě na Matematicko-fyzikální a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti ÚFAL reprezentuje respektovaný kolektiv, který je zapojen do národních a mezinárodních vědeckých projektů, do výuky českých i zahraničních studentů a do rozvíjející se spolupráce s průmyslovými partnery. Více na ufal.mff.cuni.cz.