Klára Bendová Vaníčková

email
vanickova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 221 914 xxx

Main Research Interests

Learner corpora

Second language acquisition

Czech as a foreign language

  • VANÍČKOVÁ, Klára. Transkripce v konverzační analýze. Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, 5(1): 17.
  • headwords about research in second language learning and second language acquisition: ŠEBESTA, Karel. Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7308-743-2.