Frames containing functor "DIFF"
brát, vzít, brávat 14
být 9
klesat, klesnout 2
kolísat 1
krátit, krátívat 1
krátit se, krátívat se 1
lepšit se 1
narůstat, narůst 2
nastavovat, nastavit 2
natahovat, natáhnout 6
natahovat, natáhnout 11
natahovat se, natáhnout se 2
oddalovat, oddálit 2
odkládat, odložit 2
odročovat, odročit 1
odsunovat, odsouvat, odsunout 3
ohřívat se, ohřát se 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
oslabovat, oslabit 1
oslabovat, oslabit 2
padat, padnout 5
podražovat, podražit 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
posilovat, posílit 1
posilovat, posílit 2
posunovat, posouvat, posunout 2
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohlubovat, prohloubit 1
prohlubovat se, prohloubit se 1
prohrávat, prohrát 1
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 4
protahovat, protáhnout 3
protahovat se, protáhnout se 2
předávat se, předat se 1
předbíhat, předběhnout 1
předbíhal se, předběhnout se 1
předcházet se 1
předstihovat, předstihnout 1
přejíždět, přejet 6
přerůstat, přerůst 1
přesahovat, přesáhnout 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 2
převyšovat, převýšit 1
převyšovat, převýšit 2
přežívat, přežít 1
přibývat, přibýt 1
přibývat, přibýt 3
redukovat 1
rozrůstat se, rozrůst se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
roztahovat, roztáhnout 2
roztahovat se, roztáhnout se 1
sestupovat, sestoupit 1
sestupovat, sestoupit 3
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
spadatI, spadávat, spadávatI, spadnout, spadatII 5
spadatI se, spadávatI se, spadnout se 1
spravit se 2
srážet, srazit 5
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
šplhat, šplhávat 2
ubývat, ubýt 3
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
utíkat, utéci/utéct 6
vyhrávat, vyhrát 1
vylepšovat, vylepšit 1
vylézat, vylézt 5
vyrůstat, vyrůst 1
vyskakovat, vyskočit 3
vytahovat se, vytáhnout se 3
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 2
zabírat, zabrat 8
zaostávat, zaostat 1
zdražovat, zdražit 1
zdražovat, zdražit 2
zdržovat, zdržet 2
zdržovat se, zdržet se 2
zdržovat se, zdržet se 3
zdržovat se, zdržet se 4
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zesilovat se 1
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhubnout 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zkracovat, zkrátit 1
zkracovat se, zkrátit se 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zpomalovat, zpomalit 1
zredukovat 1
zredukovat se 1
zrychlovat, zrychlit 1
zrychlovat, zrychlit 2
zrychlovat se, zrychlit se 1
ztěžovat, ztížit 1
ztěžovat se, ztížit se 1
zužovat, zúžit 1
zužovat se, zúžit se 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvítězit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1