zvýhodňovatimpf, zvýhodnitpf

 1 
 ≈   impf: činit výhodným / výhodnějším  pf: učinit výhodným / výhodnějším
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zvýhodňovat novomanželské půjčky nízkým úrokem; ŠkoFIN zvýhodňuje leasing automobilů (ČNK)  pf: zvýhodnit novomanželské půjčky nízkým úrokem; podnikové investice a modernizace by měly být daňově zvýhodněny (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: zvýhodňoval se dovoz strojů  pf: zvýhodnil se dovoz strojů (ČNK)
-class:   change

 2 
 ≈   impf: poskytovat výhody  pf: poskytnout výhody
-frame:   ACTobl  PATobl  ADDRopt  DIFFopt  REGtyp  MEANStyp  
14proti+3,před+7o+4při+6,v+67
-example:    impf: TV Premiéra nebyla zvýhodňována při nákupu těchto filmů (ČNK); jsou zvýhodňováni znečišťovatelé před ekologickými výrobci (ČNK); zvýhodňuje své klienty bonusy (ČNK); náš export do USA zvýhodňují ve srovnání s vyspělými státy o 50 procent (ČNK)  pf: zvýhodnit předplatitele / stávající zaměstnance na úkor nových; není při přidělování tras a v poplatcích zvýhodněna (ČNK); zvýhodněni nižší sazbou srážkové daně (ČNK); klienti jsou zvýhodněni proti cenám za silniční dopravu až o dvacet procent (ČNK)
-rfl:   cor4:  impf: stále se zvýhodňoval  pf: zvýhodnil se
pass:  impf: zvýhodňují se domácí výrobci (ČNK)  pf: předplatitelé se zvýhodnili
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se zvýhodňovali  pf: zvýhodnili jeden druhého