nastavovatimpf, nastavitpf

 1 
 ≈   impf: dávat do urč. polohy  pf: dát do urč. polohy
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14
-example:    impf: právě jí nastavovala nohu  pf: nastavila jí nohu; nastavila rty k políbení
-rfl:   pass:  impf: nastavovala se jim noha  pf: žalobníčkovi se nastavila noha

 2 
 ≈   impf: prodlužovat; zvětšovat objem  pf: prodloužit; zvětšit objem
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIFFopt  
147o+4
-example:    impf: nastavovala kaši kroupami; nastavovala jí kalhoty  pf: nastavila kaši kroupami; nastavila jí kalhoty
-rfl:   pass:  impf: dříve se kaše běžně nastavovala kroupami  pf: kaše se nastavila kroupami
-class:   providing

 3 
 ≈   impf: dávat na urč. úroveň  pf: dát na urč. úroveň
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: obchodníci nastavovali ceny příliš vysoko; nastavovala budík  pf: obchodníci nastavili ceny příliš vysoko; nastavil výšku sekáčku; nastavil správně zapalování
-rfl:   pass:  impf: ceny se dnes nastavují příliš vysoko  pf: ceny se nastavily příliš vysoko

 4 
 ≈  jen nastavitpf
nastavět; dát na sebe
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  
14do+2
-example:   dítě nastavilo kostky na sebe do komínku
-rfl:   pass: Stačí, když se kostky nastaví do komínku.
-class:   change

 5 
 ≈   impf: podávat pravdivý obraz  pf: podat pravdivý obrázek (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  PATobl  
1obraz,zrcadlo3
-example:    impf: divadlo nastavovalo v minulé éře nemilosrdný obraz době  pf: jeho přednáška nastavila zrcadlo konzumní společnosti
-rfl:   cor3:  impf: sám si nastavoval zrcadlo  pf: společnost si nastavila zrcadlo
pass:  impf: v jeho přednáškách se nastavuje nemilosrdně zrcadlo konzumu  pf: nastavilo se zrcadlo konzumní společnosti

 6 
 ≈  být k někomu vlídný / nevlídný (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  PATobl  
1tvář3
-example:    impf: prezident jim nastavoval svou vlídnou tvář  pf: nastavila mu svou vlídnou tvář
-rfl:   pass:  impf: nastavuje se jim vlídná tvář  pf: Když se něco od někoho chce, nastaví se dotyčnému vlídná tvář.

 7 
 ≈   impf: poskytovat štít / ochranu  pf: poskytnout štít / ochranu (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1krk,záda
-example:    impf: už nejsem ochoten nastavovat záda / krk  pf: nastavila svoje záda / krk
-rfl:   pass:  impf: V této hře se nastavují záda  pf: nastavila se záda