oddalovatimpf, oddálitpf

 1 
 ≈   impf: umisťovat do větší vzdálenosti  pf: umístit do větší vzdálenosti
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: oddalovat sklenici od úst  pf: oddálit ruce od těla
-rfl:   pass:  impf: sklenice se oddaluje od pijana  pf: sklenice se oddálí od pijana
-rcp:   PAT-DIR1:  impf: oddaloval od sebe dva magnety  pf: oddálil od sebe dva magnety
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: přesunovat na pozdější dobu  pf: přesunout na pozdější dobu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIFFopt  
14o+4
-example:    impf: oddalovat nepříjemné setkání  pf: oddálit nepříjemné setkání
-rfl:   pass:  impf: nepříjemné povinnosti se často oddalují  pf: nepříjemná povinnost se často oddálí

 3 
 ≈   impf: činit cizím  pf: učinit cizím
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: nepřítomnost ho oddalovala dětem  pf: dlouhá nepřítomnost ho oddálila rodině (SSJČ)
-rcp:   ADDR-PAT:  impf: odloučení oddalovalo matku a děti  pf: odloučení oddálilo matku a děti