3.4.2. Jednočlenné věty bez slovesa ExD, Exd-Co

V této kapitole se dozvíte pouze to, že i jednočlenné neslovesné věty spadají do oboru afun ExD (v části 3.4.2.1), a dále to, jaké takové věty rozeznáváme (v části 3.4.2.2). Přestože je jich více druhů, chováme se ke všem stejně, což plyne z podstaty afun ExD.

Odkazy na Šmilauerovu NS: Odd 1 jednočlenné věty 3 I. A.-F., Odd 2 dvojčlenné věty 4 V.B, OČ II A. CC..

3.4.2.1. Zachycení jednočlenných vět bez slovesa

Jednočlenným větám neobsahujícím sloveso přiřazujeme v našem pojetí afun ExD.

Slovo s ExD je zvýrazněno:

# Nedělní Lidové noviny ...
image