Our courses

Find out the course schedule, lecture notes or important deadlines on our course pages.
Full listing of available courses is to be found in Student's Information System.

Code Title Instructor Semester
NPFL063 Introduction to Linguistics
NPFL128 Language technologies in practice
NPFL101 Competing in Machine Translation Ondřej Bojar winter
NPFL117 Deep Learning Seminar Milan Straka winter + summer
NPFL122 Deep Reinforcement Learning Milan Straka winter
NPFL130 Filosofie jazyka a NLP Tomáš Musil winter
NPFL038 Fundamentals of Speech Recognition and Generation Nino Peterek winter
NPFL103 Information Retrieval Pavel Pecina winter
NPFL006 Introduction to Formal Linguistics Magda Ševčíková winter
NPFL125 Introduction to Language Technologies Rudolf Rosa, Zdeněk Žabokrtský winter
NPFL063 Introduction to Linguistics winter
NPFL113 Introduction to Machine Learning in Natural Language Processing Barbora Vidová Hladká, Martin Holub winter
NPFL070 Language Data Resources Zdeněk Žabokrtský, Martin Popel winter
NPFL129 Machine Learning for Greenhorns Milan Straka winter
NPFL073 Mathematical Methods in Linguistics Markéta Lopatková winter
NPFL095 Modern methods in computational linguistics (Reading Group) Martin Popel both
NPFL094 Morphological and syntactic analysis Daniel Zeman winter
NPFL107 Natural computing for learning and optimisation Nino Peterek winter
NPFL132 Natural computing for learning and optimisation Nino Peterek winter
NPFL118 Natural language processing on computational cluster Milan Straka, Martin Popel, Rudolf Rosa winter
NPFL092 NLP Technology Zdeněk Žabokrtský, Rudolf Rosa winter
NPFL081 Practical Fundamentals of Probability and Statistics for Computer Linguistics Martin Holub winter
NPRG030 Programování 1 Rudolf Rosa winter
NPFL004 Seminar on Formal Linguistics Eva Hajičová both
NPFL099 Statistical Dialogue Systems Ondřej Dušek, Vojtěch Hudeček, Tomáš Nekvinda winter
NPFL067 Statistical Methods in Natural Language Processing I Pavel Pecina winter
NPFL097 Unsupervised Machine Learning in NLP David Mareček winter
NPFL100 Variability of languages in time and space / Variabilita jazyků v čase a prostoru Magda Ševčíková, Anna Nedoluzhko, Šárka Zikánová winter
NPFL121 Vybrané kapitoly z české gramatiky Šárka Zikánová winter
NAIL127 AI v kontextu Rudolf Rosa, Jindřich Libovický summer
NPFL079 Algorithms in Speech Recognition Nino Peterek summer
NPFL111, NPFL112 Analýza dat v R pro studenty humanitních oborů Silvie Cinková summer
NPFL098 Automatic Text Data Processing Pavel Straňák summer
NPFL108 Bayesian inference Filip Jurčíček summer
NPFL116 Compendium of Neural Machine Translation Jindřich Libovický, Jindřich Helcl summer
NPFL096 Computational Morphology Jirka Hana summer
NPFL134 Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities summer
NPFL102 Data Intensive Computing Milan Straka summer
NTIN066 Data Structures 1 David Mareček summer
NPFL114 Deep Learning Milan Straka summer
NPFL075 Dependency Grammars and Treebanks Markéta Lopatková, Daniel Zeman, Jiří Mírovský summer
NPFL123 Dialogue systems Ondřej Dušek, Vojtěch Hudeček summer
NPFL082 Information Structure of Sentences and Discourse Structure Šárka Zikánová summer
NPFL054 Introduction to Machine Learning in the R system Barbora Vidová Hladká, Martin Holub summer
NPFL106 Linguistics Jirka Hana summer
NPFL104 Machine Learning Methods Zdeněk Žabokrtský, Ondřej Bojar summer
NPFL105 Morphological and Syntactic Analysis II (New Language) Daniel Zeman summer
NPFL120 Multilingual Natural Language Processing Daniel Zeman, Rudolf Rosa, Ondřej Bojar summer
NPFL124 Natural Language Processing Zdeněk Žabokrtský summer
NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl Magda Ševčíková summer
NPRG045 Ročníkový projekt Daniel Zeman summer
NPFL087 Statistical Machine Translation Ondřej Bojar summer
NPFL068 Statistical Methods in Natural Language Processing II Jan Hajič summer
NPFL096 Computational Morphology Jirka Hana
NMAI054, NMAI055 Matematická analýza I, II Markéta Lopatková summer + winter
NPFL115 Reading in Semantics and Pragmatics LS2019