Our courses

Find out the course schedule, lecture notes or important deadlines on our course pages.
Full listing of available courses is to be found in Student's Information System.

Code Title Guarantor Semester
NPFL038 Fundamentals of Speech Recognition and Generation Nino Peterek winter
NPFL006 Introduction to Formal Linguistics Magda Ševčíková winter
NPFL063 Introduction to Linguistics winter
NPFL054 Introduction to Machine Learning Barbora Vidová Hladká, Martin Holub winter
NPFL113 Introduction to Machine Learning in Natural Language Processing Barbora Vidová Hladká, Martin Holub winter
NMAI054, 055, 056 Matematická analýza I, II, III Markéta Lopatková winter + summer + winter
NPFL073 Mathematical Methods in Linguistics Markéta Lopatková winter
NPFL095 Modern methods in computational linguistics (Reading Group) Martin Popel both
NPFL094 Morphological and syntactic analysis Daniel Zeman winter
NPFL107 Natural computing for learning and optimisation Nino Peterek winter
NPFL118 Natural language processing on computational cluster Milan Straka, Martin Popel, Rudolf Rosa winter
NPFL092 NLP Technology Zdeněk Žabokrtský, Rudolf Rosa winter
NPFL081 Practical Fundamentals of Probability and Statistics for Computer Linguistics Martin Holub winter
NPFL097 Selected Problems in Machine Learning David Mareček winter
NPFL067, NPFL068 Statistical Methods in Natural Language Processing I, II Jan Hajič winter + summer
NPFL100 Variability of languages in time and space / Variabilita jazyků v čase a prostoru winter
NPFL079 Algorithms in Speech Recognition Nino Peterek summer
NPFL098 Automatic Text Data Processing Pavel Straňák summer
NPFL108 Bayesian inference Filip Jurčíček summer
NPFL116 Compendium of Neural Machine Translation Jindřich Libovický, Jindřich Helcl summer
NPFL096 Computational Morphology Jirka Hana summer
NPFL102 Data Intensive Computing Milan Straka summer
NPFL114 Deep Learning Milan Straka summer
NPFL082 Information Structure of Sentences and Discourse Structure Šárka Zikánová summer
NPFL106 Linguistics Jirka Hana summer
NPFL105 Morphological and Syntactic Analysis II (New Language) Daniel Zeman summer
NPFL120 Multilingual Natural Language Processing Daniel Zeman, Rudolf Rosa, Ondřej Bojar summer
NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl Magda Ševčíková summer
NPFL075 Prague Dependency Treebank Markéta Lopatková, Jiří Mírovský summer
NPFL099 Statistical dialogue systems Filip Jurčíček summer
NPFL087 Statistical Machine Translation Ondřej Bojar summer
NPFL111, NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R a Seminář ze statistického vyhodnocování jazykových dat v R Silvie Cinková summer
NPFL096 Computational Morphology Jirka Hana
NPFL117 Deep Learning Seminar Milan Straka both winter and summer
NPFL115 Reading in Semantics and Pragmatics LS2017
NPRG045 Ročníkový projekt Daniel Zeman
NPFL121 Vybrané kapitoly z české gramatiky Šárka Zikánová ZS