Our courses

Find out the course schedule, lecture notes or important deadlines on our course pages.
Full listing of available courses is to be found in Student's Information System.

Code Title Instructor Semester
NAIL127 AI v kontextu Rudolf Rosa, Jindřich Libovický both
NPFL079 Algorithms in Speech Recognition Nino Peterek summer
NPFL112, NPFL137 Analýza dat v R pro studenty humanitních oborů Silvie Cinková summer
NPFL108 Bayesian inference Filip Jurčíček summer
NPFL116 Compendium of Neural Machine Translation Jindřich Libovický, Jindřich Helcl summer
NPFL101 Competing in Machine Translation Ondřej Bojar winter
NPFL096 Computational Morphology Jirka Hana
NPFL144 Computational Music Processing Jan Hajič jr. winter
NPFL134 Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities Barbora Vidová Hladká, Silvie Cinková, Jiří Mírovský summer
NTIN066 Data Structures 1 David Mareček summer
NPFL138 Deep Learning Milan Straka summer
NPFL114 Deep Learning (discontinued) Milan Straka summer
NPFL117 Deep Learning Seminar (discontinued) Milan Straka winter + summer
NPFL139 Deep Reinforcement Learning Milan Straka summer
NPFL122 Deep Reinforcement Learning (discontinued) Milan Straka winter
NPFL075 Dependency Grammars and Treebanks Daniel Zeman, Jiří Mírovský summer
NPFL123 Dialogue systems Ondřej Dušek, Mateusz Lango, Simone Balloccu summer
NAIL130 Elements of AI+ Rudolf Rosa both
NPFL130 Filosofie jazyka a NLP Tomáš Musil winter
NPFL038 Fundamentals of Speech Recognition and Generation Nino Peterek winter
NPFL103 Information Retrieval Pavel Pecina winter
NPFL082 Information Structure of Sentences and Discourse Structure Šárka Zikánová, Eva Hajičová summer
NPFL006 Introduction to Formal Linguistics Magda Ševčíková winter
NPFL125 Introduction to Language Technologies Rudolf Rosa, Zdeněk Žabokrtský winter
NPFL063 Introduction to Linguistics Jirka Hana winter
NPFL054 Introduction to Machine Learning in the R system Barbora Vidová Hladká, Martin Holub summer
NPFL070 Language Data Resources Zdeněk Žabokrtský, Martin Popel winter
NPFL131 Language Technologies for Research in Humanities Pavel Straňák winter
NPFL128 Language technologies in practice Jirka Hana summer
NPFL140 Large Language Models Jindřich Helcl, Jindřich Libovický summer
NPFL141 Linguistics Jirka Hana, Šárka Zikánová summer
NPFL106 Linguistics 2023 Su Jirka Hana summer
NPFL129 Machine Learning for Greenhorns Jindřich Libovický, Zdeněk Kasner, Tomáš Musil winter
NPFL104 Machine Learning Methods Zdeněk Žabokrtský, Ondřej Bojar summer
NPFL073 Mathematical Methods in Linguistics Markéta Lopatková winter
NPFL095 Modern methods in computational linguistics Martin Popel winter
NPFL094 Morphological and syntactic analysis Daniel Zeman winter
NPFL120 Multilingual Natural Language Processing Daniel Zeman, Rudolf Rosa, Ondřej Bojar summer
NPFL132 Natural computing for learning and optimisation Nino Peterek winter
NPFL124 Natural Language Processing Zdeněk Žabokrtský summer
NPFL118 Natural language processing on computational cluster Milan Straka, Martin Popel, Rudolf Rosa winter
NPFL081 Practical Fundamentals of Probability and Statistics for Computer Linguistics Martin Holub winter
NPRG030 Programování 1 Rudolf Rosa winter
NPFL115 Reading in Semantics and Pragmatics LS2019
NPRG070/NPRG071 Research Project/Company Project both
NPRG045 Ročníkový projekt Daniel Zeman summer
NPFL004 Seminar on Formal Linguistics Eva Hajičová, Magda Ševčíková both
NPFL099 Statistical Dialogue Systems Ondřej Dušek, Patrícia Schmidtová, Mateusz Lango, Ondřej Plátek, Zdeněk Kasner, Simone Balloccu winter
NPFL087 Statistical Machine Translation Ondřej Bojar summer
NPFL067 Statistical Methods in Natural Language Processing I Jindřich Helcl winter
NPFL068 Statistical Methods in Natural Language Processing II Jan Hajič summer
NPFL142 Umělá inteligence pro humanitní a společenské vědy Barbora Vidová Hladká, Martin Holub summer
NPFL097 Unsupervised Machine Learning in NLP David Mareček winter
NPFL100 Variability of languages in time and space / Variabilita jazyků v čase a prostoru Magda Ševčíková, Anna Nedoluzhko, Zdeněk Žabokrtský winter
NPFL121 Vybrané kapitoly z české gramatiky Šárka Zikánová winter