SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
winter s.:3
Examination: 
0/2 C
Instructor: 

Matematické metody v lingvistice

středa 13:00-14:30, místnost č. 407

Sylabus

Oblasti, které budou probírány (konkrétní náplň záleží též na dohodě a zálmech studentů):

  • základy teorie množin
  • základy logiky a formálních systémů
  • jazyky, gramatiky a automatyI
  • základy teorie grafů
  • algebra

Literatura

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990.