SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
winter s.:3
Examination: 
0/2 C
Instructor: 

Matematické metody v lingvistice

termín - bude upřesněno

Sylabus

Oblasti, které mohou být probírány - konkrétní náplň záleží na dohodě a zájmech studentů:

  • základy teorie množin
  • jazyky, gramatiky a automaty
  • základy logiky a formálních systémů

Literatura

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990.