SIS code: 
Semester: 
summer
E-credits: 
4

Umělá inteligence pro humanitní a společenské vědy

Artificial Intelligence for the Humanities 

Umělá inteligence je velmi aktuálním a sílícím trendem pronikajícím do nejrůznějších oblastí života i většiny vědních oborů, včetně humanitních a společenskovědních. Tímto kurzem reagujeme na rostoucí význam rychle se uplatňujících počítačových technologií a srozumitelnou formou představujeme technologické základy umělé inteligence. Kurz je určen především studentům humanitních a společenskovědních oborů, a to na jakémkoliv stupni (Bc/Mgr/PhD).

Cíle předmětu

Studenti během kurzu získají teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro řešení praktických úloh s využitím dostupných dat a metod umělé inteligence, zejména z oblasti analýzy textů. Za tímto účelem se naučí využívat nástroje implementované v programovacím prostředí R a samostatně se orientovat v technické literatuře. Absolvent kurzu má schopnost analyzovat a zpracovat data z různých oblastí humanitních nebo společenských věd a tato data využívat pro experimentování s umělou inteligencí.

Předpoklady

U studentů předpokládáme chuť experimentovat s umělou inteligencí, včetně neuronových sítí. Zájemci o tento kurz by měli ovládat základy práce v systému R a měli by mít alespoň elementární znalosti o systematickém zpracování a statistické analýze dat. Tyto vstupní předpoklady lze nahradit docházkou na paralelně vyučovaný kurz "Zpracování a analýza dat pro humanitní a společenské vědy" [NPFL 143].

Kalendář

V letním semestru 2023/24 nebude kurz vyučován.

Materiály pro C4DHI

   datum    téma   přednáška   cvičení 
 1.   8/3   Statistická analýza dat
   -- analýza jednotlivých proměnných
   -- kontigenční tabulky
   
 2.   22/3   Statistická analýza dat
   -- závislost mezi proměnnými
   -- entropie
   
 3.   5/4   Technologie pro zpracování textových dat
   -- regulární výrazy
   -- nástroje UDPipe a NameTag
   
 4.   19/4 Klasické metody statistického strojového učení
   -- předehra k hlubokému učení
   -- klasifikace a regrese
   -- vyhodnocení experimentů
   
 5.   3/5   Workshop k řešení datově-orientovaných projektů    

Prostředí R

Literatura