Frames containing form "po+6"
běhat, běhávat 4
být 2
dívat se 5
dívat se 6
dopravovat, dopravit 1
dopravovat se, dopravit se 1
dorážet, dorazit 1
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
hnát se 2
hrabat, hrábnout, hrabávat 4
chtít 2
chutnat, chutnávat 1
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jezdit, jezdívat 5
jezdit, jezdívat 6
jmenovatII se 1
koukat, kouknout 4
koukat, kouknout 5
koukat se, kouknout se 4
koukat se, kouknout se 5
křičet, křiknout, křičívat 3
mířit 2
mrkat, mrknout, mrkávat 3
natahovat se, natáhnout se 1
nazývat, nazvat 1
nechávat, nechat 2
odjíždět, odjet/odejet 1
ohlížet se, ohlédnout se 2
ohlížet se, ohlédnout se 3
otázat se 1
páchnout 1
pálit 7
pátrat 1
plout 1
podívat se 5
podívat se 6
pohybovat se, pohnout se 1
pojmenovávat, pojmenovat 1
požadovat, požádat 1
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 1
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 2
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
převážet, převézt 1
přijíždět, přijet 1
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
ptát se, ptávat se 2
rozhlížet se, rozhlédnout se 2
řvát 4
sahat, sáhnout 2
sahat, sáhnout 4
shánět se 1
sjíždět, sjet 2
skákat, skočit 6
skákat, skočit 7
stýskat se, stesknout/stýsknout se, stýskávat se 1
tázat se 1
toužit, toužívat 1
vézt 1
vézt se 1
volat, volávat 4
volat, volávat 5
vonět 1
vozit, vozívat 1
vozit se, vozívat se 1
vrhat se, vrhnout se 2
vydařit se 2
vypalovat, vypálit 4
vyptávat se, vyptat se 1
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyžadovat, vyžádat 1
vzdychat, vzdechnout/vzdychnout 2
vztahovat, vztáhnout 1
zanechávat, zanechat 1
zatoužit 1
zbláznit se 2
zbývat, zbýt 1
zdědit 1
zeptat se 2
zůstávat, zůstat 5
žádat, žádávat 1