shánět seimpf

 1 
 ≈  hledat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1po+6
-example:   shánět se po dětech
-rcp:   ACT-PAT: