#neg [{negation}]
- [{dash}]
: [{colon}]
; [{semicolon}]
a [and]
aby [(in order) to]
ale [but]
alespoň
anebo
ani
aniž
argumentovatba
buďto
byť
což
či
čili
dodat [add]
dokonce
dokud
doplnit
dosti
dovršení
dále
díky
důsledek
důvod
i [also]
i když [although, even if]
i tak [even so]
jak
jakkoli
jakmile
jednak
jelikož
jen
jenom
jenomže
jenže
jestli
jestliže
ještě
ježto
jinak
jmenovitě
k tomu
kdežto
kdy
kdyby
kdykoli
když [when]
koneckonců
konkrétně
kontrastovat
kromě
kvůli
leda
leč
li
mezi
mezitím
mimo jiné
mimoto
místo
na rozdíl
na základě
nadto
nakonec
naopak
naproti
například
nato
natož
navzdory
navíc
ne
nebo
neboli
neboť
nehledě na
nejen
nejenom
nejenomže
nejenže
nejprve
nemluvě o
než
nicméně
nikoli
následně
následovat
nýbrž
odhadnout
odůvodnění
ohled
okamžik
oproti
ostatně
ovšem [but, of course]
pak [then]
plynout
podmínka
podobně
pokračovat
pokud [if]
poněvadž
popřípadě
poslední
posléze
potom
potom co
potom kdy
poté
poté co
poté kdy
pouze
později
pravděpodobnější
prostě
proto [therefore]
protože [because]
první
pád
přece
předtím
přeloženo
přes
přesněji
přesto
přestože
přispívat
přistupovat
přitom
přičemž
přičíst
příklad
případ [case]
případně
příčina
respektive
rovněž
rozdíl
řada
řečeno
sice
skutečnost
slovo
směr
sotva
souběžně
souvislost
současně
spíše
spíše-2
stejný
stejně
strana
tak [so, in that way]
také [also, too]
takže
tedy [thus, so, namely, I mean]
tj
to
totiž [actually, you see, you know]
tudíž
též
tím
třeba
třebaže
třetice
účel
upřesnit
v podstatě
vedle
vidět
vinou
vlastně
vyjma
vyplývat
vzhledem k [with respect to]
vzápětí
vést
více
výjimka
výsledek
však [however]
vždyť
za to
zase
zato
zatímco
zdůvodnit
zkrátka
znamenat
způsobit
záhy
zároveň
zásluhou
závěr
zčásti zčásti
že