SIS code: 
NMAI054, NMAI055
Semester: 
summer + winter
E-credits: 
5, 5
Examination: 
2/2 Z+Zk
Instructor: 
Instructor: 
doc. Jelínek, doc. Klazar, prof. Pultr, doc. Šámal

Matematická analýza (pro informatiky)

(cvičení k NMAI054, NMAI055)

 

MA 1 (NMAI054) - letní semestr 2020/21,

(cvičení k přednášce doc. Klazara a doc. Jelínka)

cvičení
 • pátek 10:40-12:10 (posluchárna N5)
 • zoom (Meeting ID: 950 3427 5360, Passcode na vyžádání emailem)
konzultace
 • středa 9:00-9:30 zoom (konzultace jistě mohou být delší, ale nutno se přihlásit během této půlhodiny)
 • jiné termíny, zoom ... po předchozí emailové domluvě, preferovaně čtvrtek od 14:30
 • omezeně prezenčně (Malá Strana, místnost 407) ... po předchozí emailové domluvě
poznámky k přednáškám
odkaz do SISu

 

Příklady probírané na cvičení

 • cvičení 1 (5.3.2021) - úvod, opakování (funkce, prostory čísel) - pdf
 • cvičení 2 (12.3.2021) - prostory čísel (spočetnost a nespočetnost, supremum a infimum) - pdf (snímky tabule v moodle)
 • cvičení 3 (19.3.2021) - supremum, infímum; posloupnosti čísel a jejich limity 1 - pdf
 • cvičení 4 (26.3.2021) - limity posloupností 2 - pdf
 • cvičení 2.4.2021 ... odpadá (Velký pátek)
 • cvičení 5   (9.4.2021) - limity posloupností, řady, funkce - pdf
 • cvičení 6 (16.4.2021) - limity funkcí, spojitost - pdf (pokračování příště)
 • cvičení 7 (23.4.2021) - limity funkcí, spojitost; derivace (budou až příště) - pdf
 • cvičení 8 (30.4.2021) - derivace (včetně vzorečků pro derivaci) - pdf
 • cvičení 9   (7.5.2021) - průběh funkce - pdf
 • cvičení 10 (14.5.2021) - Taylorův polynom; primitivní funkce (tabulkové integrály) - pdf
 • cvičení 11 (21.5.2021) - neurčitý integrál (per partes, substituce, rozklad na parc. zlomky) - pdf
 • cvičení 12 (28.5.2021) - neurčitý integrál (rozklad na parc. zlomky); Newtonův integrál - pdf
 • cvičení 13   (4.6.2021) - Riemannův integrál; aplikace - pdf

Domácí úkoly - zadání

 • série 1: 4 příklady (max 8 bodů), odevzdání do 26.3.2021 - pdf (oprava)
 • série 2: 4 příklady (max 8 bodů), odevzdání do 9.4.2021 - pdf
 • série 3: 3 příklady (max 8 bodů), odevzdání do 23.4.2021 - pdf
 • série 4: 4 příklady (max. 8 bodů), odevzdání do 7.5.2021 - pdf
 • série 5: 4 příklady (max 11 bodů), odevzdání do 21.5.2021 - pdf
 • série 6: 6 příkladů (max 7 bodů), odevzdání 2.6.2021 (chcete-li výsledky 4.6.), příp. 4.6. (s výsledky 8.6.) - pdf

Zápočet a domácí úkoly

 • DOHODA: K nároku na zápočet je potřeba získat aspoň 60 bodů (měla by platit pro všechny paralelky). Tyto body lze získat takto:
  • za zápočtový test (60 bodů, společný v moodle);
  • za kombinaci řešení domácích úkolů a aktivní účasti na cvičeních podle podmínek stanovených jednotlivými cvičícími (40 bodů).
  • Navíc lze získat bonus 10 bodů k zápočtu za účast na dobrovolnickém doučování organizovaném MFF (více zde)
 • Zápočtový test
  • bude společný v moodle
  • termín: společný pro všechny kroužky, zřejmě 1. týden zkouškového (předběžně: úterý 8.6.21 (snad alternativa 10.6.21))
  • pomůcky jakékoliv (kromě pomoci od jiné osoby)
  • body ze zápočtového testu se nebudou započítávat u zkoušky (POZOR: u zkoušky nebudou povoleny pomůcky)
  • vzorový zápočtový test ... některý z testů z loňska (odkaz rozešle přednášející)
 • Řešení a odevzdávání domácích úkolů (max. 40 bodů), přičemž
  • jako domácí úkoly bude vypsáno zhruba 20 příkladů po 1-4 bodech (min. za 40 bodů), a to typicky spolu s příklady probíranými na cvičení;
  • odevzdává se kvalitní pdf e-mailem: lopatkova (at) ufal (.) mff (.) cuni (.) cz (prosím, vždy uvádějte též jméno, případně i přezdívku)
  • odevzdává se kvalitní pdf přes Owl (prosím, vždy v textu úkolu uvádějte též jméno, token na vyžádání emailem)
   • soubor prosím pojmenujte podle šablony Prijmeni-Jmeno-x.pdf  (kde x je číslo série)
   • preferovaně v textovém editoru (LaTeX nebo jiný); 
   • lze i kvalitní sken do pdf (NIKOLI prosím foto mobilním telefonem);
  • přehled bodů za domácí úkoly (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat);

Doporučené učebnice, sbírky (NPFL054):

Další odkazy:

 • skripta:
 • sbírky příkladů:
  • P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy. Matfyzpress, 2002 (zejm. pro 2, semestr)​

=========================================

Archiv příkladů:

MA I (MAI054) - akreditace od 2020

 • Cvičení LS 2020/21

MA II (MAI055) - akreditace od 2020

 • Cvičení ZS 2020/21

zimní semestr MA I. (MAI054) - starší akreditace (do 2019)

letní semestr MA II. (MAI055) - starší akreditace (do 2019)

zimní semestr MA III. (MAI056)