SIS code: 
NMAI054, NMAI055
Semester: 
summer + winter
E-credits: 
5, 5
Examination: 
2/2 Z+Zk
Instructor: 
Instructor: 
doc. Jelínek, doc. Klazar, prof. Pultr, doc. Šámal

Matematická analýza (pro informatiky)

(cvičení k NMAI054, NMAI055)

 

MA 1 (NMAI054) - letní semestr 2022/23

cvičení
 • středa 14:00-15:30, posluchárna N6
konzultace
 • středa po 15:30, Impakt
 • jindy po dohodě emailem (MS, místnost 407)
poznámky k přednáškám
odkaz do SISu

Příklady probírané na cvičení

 • cvičení 1 (15.2.2023)
 • cvičení 2
 • cvičení 3
 • cvičení 4
 • cvičení 5
 • cvičení 6
 • cvičení 7
 • cvičení 8
 • cvičení 9
 • cvičení 10
 • cvičení 11
 • cvičení 12
 • cvičení 13

Domácí úkoly - zadání

 • série 1 - zadání kdy  (max kolik bodů)
  • odevzdání: kdy , 14:00  
  • podmínky viz níže

Podmínky pro zápočet - předběžné (bude upraveno)

 • Pro získání zápočtu je potřeba získat aspoň 40 bodů, a to:
  • alespoň 20 bodů za zápočtový test (z max možných 40 bodů, podmínky viz níže);
  • max 20 bodů
   • za řešení domácích úkolů (z vypsaných úkolů za cca 30 bodů, podmínky viz níže),
   • za průběžný test (až 10 bodů),
   • příp. za aktivní účast na cvičeních.
  • Pokud nebude možné psát průběžný či zápočtový test prezenčně, podmínky budou upraveny!
 • I. Řešení a odevzdávání domácích úkolů
  • jako domácí úkoly bude vypsáno zhruba 20 příkladů po 1-3 bodech (za cca 30 bodů), a to typicky spolu s příklady probíranými na cvičení;
  • termín: vždy dva týdny po zadání ve středu ve 12 hodin;
  • odevzdává se
   • fyzicky do obálky na nástěnce u dveří 408 (vždy podepsané a s přezdívkou!),
   • e-mailem kvalitní pdf na adresu lopatkova(at)ufal(.)mff(.)cuni(.)cz ... Prosím, vždy uvádějte též jméno a přezdívku!
    • soubor prosím pojmenujte podle šablony Prijmeni-Jmeno-x.pdf  (kde x je číslo série)
    • preferovaně v textovém editoru (LaTeX nebo jiný); 
    • lze i kvalitní sken do pdf (NIKOLI prosím foto mobilním telefonem);
  • přehled bodů za domácí úkoly
   • pdf  (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat),
   • nebo na dotaz emailem
 • II. Průběžný a zápočtový test
  • termín průběžného testu: cca v polovině semestru (po průběhu funkcí);
  • termín zápočtového testu: zřejmě poslední týden semestru (po dohodě lze i 1. či 2. týden zkouškového období);
  • povolené pomůcky: tabulka se vzorci pro derivace a pro goniometrické funkce (POZOR, u zkoušky nebudou pomůcky povoleny);
  • body ze zápočtového testu se nebudou započítávat u zkoušky;
  • vzorový zápočtový test ... bude doplněn.
  • výsledky zápočtového testu (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat)
   • na dotaz emailem
   • opravený test si lze prohlédnout při konzultaci (termíny viz výše) - velmi doporučuji!!

Doporučené učebnice a sbírky příkladů:

 • poznámky k přednáškám:
  • webová stránka doc. Klazara zde
 • skripta:
  • M. Klazar: Učebnice matematické analýzy 1 (předběžná verze) zde
  • V. Hájková, O. John, M. Zelený: Matematika. Karolinum, 2000
  • a rozšířená / přepracovaná vydání ... měla by být k dispozici v knihovně MFF:
   • V. Hájková, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2006
   • V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2012
  • A. Pultr zde
  • L. Pick, S. Hencl, J. Spurný a M. Zelený: Matematická analýza 1 (velmi předběžná verze)  zde;
  • J. Hamhalter, J. Tišer - Diferenciální počet fcí více proměnných zde (pro MA 2; zejm. kap. 5 a dál)
 • sbírky příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006 - 1. semestr
  • KAM - Sbírka řešených úloh (primárně pro MA 1, částečně též pro MA2) zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.

 

=========================================

Archiv příkladů:

MA I (MAI054) - akreditace od 2020

MA II (MAI055) - akreditace od 2020

zimní semestr MA I. (MAI054) - starší akreditace (do 2019)

letní semestr MA II. (MAI055) - starší akreditace (do 2019)

zimní semestr MA III. (MAI056)