SIS code: 
NMAI054, NMAI055
Semester: 
summer + winter
E-credits: 
5, 5
Examination: 
2/2 Z+Zk
Instructor: 
Instructor: 
doc. Jelínek, doc. Klazar, prof. Pultr, doc. Šámal

 

 

Matematická analýza (pro informatiky)

(cvičení k NMAI054, NMAI055)

 

MA 1 (NMAI054) - letní semestr 2023/24 (přednášející doc. Klazar)

cvičení
 • čtvrtek 9:00-10:30, 10:40-12:10, posluchárna N4
konzultace
 • semestr: středa 9:30-12:00 (MS, místnost 407)
 • konzultace k zápočtové písemce: čtvrtek 30. 5. v čase 9:00-11:00 (MS, místnost 407) 
 • jindy po dohodě emailem (MS, místnost 407)
poznámky
k přednáškám

(doc. Klazar)
odkaz do SISu

Příklady probírané na cvičení a zadání domácích úkolů

 • cvičení 1   (22. 2. 2024) - opakování ... pdf
 • cvičení 2   (29. 2. 2024) - přirozená, racionální a reálná čísla; spočetnost; supremum ... pdf
  • domácí úkol - 1. série (termín odevzdání 14. 3., max 12 bodů) ... pdf
 • cvičení 3   (  7. 3. 2024) - supremum a infimum; posloupnosti a limity ... pdf
 • cvičení 4   (14. 3. 2024) - limity posloupností ... pdf
  • domácí úkol - 2. série (termín odevzdání 28. 3., max 12 bodů) ... pdf
 • cvičení 5   (21. 3. 2024) - limity posloupností; řady ... pdf
 • cvičení 6   (28. 3. 2024) - součet řady (z minula); funkce ... pdf
  • domácí úkol - 3. série (termín odevzdání 11. 4., max 12 bodů) ... pdf
 • cvičení 7   (  4. 4. 2024) - funkce: spojitost, limita ... pdf
 • cvičení 8   (11. 4. 2024) - limita funkcí; derivace ... pdf (včetně vzorečků pro zapamatování)
  • domácí úkol - 4. série (termín odevzdání 25. 4., max 12 bodů) ... pdf
 • cvičení 9   (18. 4. 2024) - derivace; průběh funkce ... pdf
 • cvičení 10 (25. 4. 2024) - průběh funkce a další aplikace derivace ... pdf; Taylorův polynom ... pdf
  • domácí úkol - 5. série (termín odevzdání 9. 5., max 18 bodů) ... pdf
 • cvičení 11 (  2. 5. 2024) - průběžný test (limita posloupnosti; spoj. a limita funkce, derivace; průběh funkce ... výsledky níže); Taylorův polynom (viz výš)
 • cvičení 12 (  9. 5. 2024) - primitivní funkce a metody jejich výpočtu ... pdf (s výsledky zde)
  • domácí úkol - 6. série (termín odevzdání 23. 5., max 5 bodů) ... pdf
 • cvičení 13 (16. 5. 2024) - rozklad na parc. zlomky (př. 5 z minula); Newtonův a Riemannův integrál ... pdf (s výsledky zde)
  • doplňující: tahák k určitému integrálu ... pdf; aplikace integrálu ... pdf
 • cvičení 14 (23. 5. 2024) - zápočtový test

Podmínky pro zápočet

 • Pro získání zápočtu je potřeba získat aspoň 100 bodů, a to:
  • alespoň 50 bodů za zápočtový test (z max možných 100 bodů, podmínky viz níže);
   • pro zápočtový test bude vypsán opravný termín (podmínky viz níže);
  • max 50 bodů
   • za řešení domácích úkolů (z vypsaných úkolů za cca 70 bodů, podmínky viz níže);
   • za průběžný test (až 25 bodů);
   • příp. za aktivní účast na cvičení.

Řešení a odevzdávání domácích úkolů

 • jako domácí úkoly bude vypsáno zhruba 20 příkladů po 3-6 bodech (celkem za cca 70 bodů), a to spolu s příklady probíranými na cvičení;
 • termín: vždy dva týdny po zadání v době cvičení;
 • odevzdává se
  • fyzicky před cvičením (vždy podepsané, případně s přezdívkou!),
  • fyzicky do obálky na nástěnce u dveří 408 (vždy podepsané, případně s přezdívkou!),
  • POUZE v odůvodněných případech (např. nemůžete-li přijít na cvičení) též e-mailem kvalitní pdf na adresu lopatkova(at)ufal(.)mff(.)cuni(.)cz:
   • vždy uvádějte na každé straně též jméno, případně též přezdívku!
   • preferovaně v textovém editoru (LaTeX nebo jiný); 
   • lze i kvalitní sken do pdf (NIKOLI foto mobilním telefonem);
 • přehled bodů za domácí úkoly a průběžný test (nástin řešení - test A a test B)
  • pdf  (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat),
  • nebo na dotaz emailem

Průběžný a zápočtový test

 • termín průběžného testu: ve druhé třetině semestru;
 • termín zápočtového testu: zřejmě poslední týden semestru (23. 5. 2024); po dohodě lze i v prvním týdnu zkouškového
 • povolené pomůcky: tabulka se vzorci pro derivace a pro goniometrické funkce;
 • zápočtový test sestává ze 4 příkladů po 25 bodech, bude čerpat z následujících témat:
  • limita posloupnosti nebo limita funkce
  • spojitost funkce a derivace
  • průběh funkce
  • neurčitý nebo určitý integrál
 • vzorový zápočtový test ... pdf
 • výsledky zápočtového testu ... pdf
  • pdf (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat)
  • na dotaz emailem
  • opravený test si lze prohlédnout při konzultaci ve čtvrtek 30. 5., 9:00-11:00 (MS, místnost 407)
 • pro zápočtový test bude vypsán opravný termín, nutnou podmínkou účasti je:
  • získání alespoň 50 bodů za domácí úkoly a průběžný test (dohromady);
  • konzultace k neúspěšnému zápočtovému testu;
 • body ze zápočtového testu se nebudou započítávat u zkoušky.

 

Doporučené učebnice a sbírky příkladů:

 • poznámky k přednáškám:
  • webová stránka doc. Klazara
 • skripta:
  • V. Hájková, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Karolinum, Matfyzpress, 2006
  • a rozšířená / přepracovaná vydání ... měla by být k dispozici v knihovně MFF:
   • V. Hájková, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2006
   • V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2012
  • L. Pick, S. Hencl, J. Spurný a M. Zelený: Matematická analýza 1 (velmi předběžná verze)  zde
  • M. Klazar: Matematické analýzy 1 (předběžná verze) zde
  • A. Pultr: Kurs analysy pro informatiky zde
  • J. Hamhalter, J. Tišer - Diferenciální počet fcí více proměnných zde (pro MA 2; zejm. kap. 5 a dál)
 • sbírky příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006 - 1. semestr
  • KAM - Sbírka řešených úloh (primárně pro MA 1, částečně též pro MA2) zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.