Linguistic Mondays

Institute of Formal and Applied Linguistics cordially invites you to

Seminar of formal linguistics

led by Prof. Eva Hajičová. The Seminar takes place on Mondays from 1:30 p.m.
at the Faculty of Mathematics and Physics, Malostranské nám. 25, 4th floor, room S1 (no. 428).

Archive

Video archive of monday lectures is available on our dedicated ÚFAL video lectures site.

Title Speaker Date Room
A Case Study of Using LDA Topic Modeling in Sociological Research – Antisemitism in Contemporary Hungary Ildikó Barna Mon, 01/20/2020 - 14:00 S1
ÚFAL PhD Students Microconference Ivana Kvapilíková, Jonáš Vidra (ÚFAL MFF UK) Mon, 01/06/2020 - 14:00 S1
Challenges in neural natural language generation Ondřej Dušek (ÚFAL MFF UK) Mon, 12/02/2019 - 14:00 S1
Alquist: How to develop an engaging conversation Jan Pichl & Petr Marek (FEL ČVUT) Mon, 11/25/2019 - 14:00 S1
What's new with UDPipe: recent successes, growing pains and future plans Jana Straková & Milan Straka (ÚFAL MFF UK) Mon, 11/18/2019 - 14:00 S1
CzEngClass - bilingual lexicon of verbal synonym classes Zdeňka Urešová (ÚFAL MFF UK) Mon, 11/11/2019 - 14:00 S1
Syntéza češtiny s využitím neuronových sítí Jakub Vít (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni) Mon, 11/04/2019 - 14:00 S1
English-Bhojpuri Statistical Machine Translation System Atul Ojha (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/21/2019 - 14:00 S1
Towards the automatic detection of syntactic differences Martin Kroon (Leiden University Centre for Linguistics) Mon, 10/14/2019 - 14:00 S1
A Comprehensive Account of Reflexives in Czech: The Valency Perspective Václava Kettnerová & Markéta Lopatková (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/07/2019 - 14:00 S1
Efficiency Metrics for Data-Driven Models: A Text Summarization Case Study Erion Çano (ÚFAL MFF UK) Mon, 08/26/2019 - 13:30 S1
TEITOK: Merging Digital Humanities and Corpus Linguistics Maarten Janssen (ÚFAL MFF UK) Mon, 05/27/2019 - 13:30 S1
Kontextová specifičnost lemmatu – diachronní analýza Miroslav Kubát, Jan Hůla, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech (Ostravská univerzita) Mon, 05/20/2019 - 13:30 S1
Processing of Garden-Path Sentences in Czech Jan Chromý (FF UK) Mon, 05/06/2019 - 13:30 S1
Analýza pasiva (zvl. toho českého) na základě by-fráze Petr Karlík (FF MU Brno) Mon, 04/29/2019 - 13:30 S1
Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat Marie Mikulová, Jarmila Panevová, Eduard Bejček (ÚFAL MFF UK) Mon, 04/08/2019 - 13:30 S1
Cohesion in Czech: semantics of explicit and implicit discourse relations Šárka Zikánová (ÚFAL MFF UK) Mon, 03/25/2019 - 13:30 S1
Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik Pavel Kosek, Olga Navrátilová (MU Brno), Radek Čech (OU Ostrava) Mon, 03/18/2019 - 13:30 S1
NU-verbs in Czech and Polish (joint work with Bartosz Wiland) Lucie Taraldsen Medová (FF MU Brno) Mon, 03/11/2019 - 13:30 S1
Reflexives in Universal Dependencies (based on joint work with Sonja Marković) Daniel Zeman (ÚFAL MFF UK) Mon, 03/04/2019 - 13:30 S1
Word Sense Disambiguation using Word Embeddings Information Ebrahim Ansari (ÚFAL MFF UK) Mon, 02/25/2019 - 13:30 S1
Lecture in the Monday Seminar Series (topic tba) Lucie Taraldsen Medová (FF MU Brno) Mon, 02/11/2019 - 13:30 S1
Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny Klára Osolsobě (MU Brno) Mon, 12/10/2018 - 13:30 S1
English presentative semantic patterns as seen through a parallel translation corpus Markéta Malá, Gabriela Brůhová (FF UK) Mon, 11/26/2018 - 13:30 S1
Lexikální databáze víceslovných jednotek v češtině Milena Hnátková, Tomáš Jelínek, Marie Kopřivová, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová, Pavel Vondřička (FF UK) Mon, 11/19/2018 - 13:30 S1
From syncretism to a model of grammar: the case of datives, allatives and locatives Pavel Caha (Masarykova univerzita, Brno) Mon, 10/22/2018 - 13:30 S1
UFAL 1st year PhD student microconference Karolína Hořeňovská, Michal Auersperger, Tomáš Musil (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/15/2018 - 13:30 S1
Travel Notes: What Can We Learn from PhD Study Programs Abroad? Jindřich Helcl, Jindřich Libovický, David Mareček, Rudolf Rosa, Daniel Zeman, Zdeněk Žabokrtský (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/08/2018 - 13:30 S1
Text Summarization of Meeting Dialogues Erion Çano (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/01/2018 - 13:30 S1
Kompozita N-N: strukturní inovace v románských jazycích Jan Radimský (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) Mon, 05/21/2018 - 13:30 S1
NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny Jaroslava Hlaváčová (MFF UK), Klára Osolsobě (FF MU), Vladimír Petkevič (FF UK), Josef Šimandl (ÚJČ AV ČR) Mon, 05/14/2018 - 13:30 S1
Variabilita registrů češtiny Václav Cvrček (ÚČNK FF UK), Zuzana Komrsková (ÚČNK FF UK) Mon, 03/19/2018 - 13:30 S1
Systém automatické komunikace v přirozeném jazyce Tomáš Hoskovec Mon, 03/05/2018 - 13:30 S1
A Report on the State of Optical Music Recognition Jan Hajič, jr. (UFAL MFF UK) Mon, 02/26/2018 -
13:30 to 15:00
S1
Cognitive State Classification using Machine Learning Techniques Shantipriya Parida (UFAL MFF UK) Mon, 02/19/2018 - 13:30 S1
Cross-lingual Transfer of Dependency Parsers Rudolf Rosa Mon, 12/11/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve slovníku VALLEX Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Eduard Bejček, Petra Barančíková Mon, 12/04/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Cross-lingual information retrieval Shadi Saleh Mon, 11/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Morphological Derivation in Context Configurations for Class-Specific Word Embeddings Silvie Cinková, Iveta Kršková, Vincent Kríž Mon, 11/20/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Výčet jako textová konfigurace Ondřej Pešek Mon, 11/13/2017 -
13:30 to 15:00
S1
K analýze wh-extrakce z vedlejší věty Petr Karlík Mon, 11/06/2017 -
13:30 to 15:00
S1
The deep turnaround in machine translation Ondřej Bojar Mon, 10/30/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých Filip Smolík Mon, 10/16/2017 -
13:30 to 15:00
S1
EVALD – Software Applications for Automatic Evaluation of Text Kateřina Rysová, Jiří Mírovský, Michal Novák, Magdaléna Rysová, Eva Hajičová Mon, 10/09/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Deep Learning for Bilingual Sentiment Analysis of Short Texts Yelaman Abdullin Mon, 06/05/2017 - 15:30 S1
Compounding in Czech Adéla Kalužová Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Elliptic Constructions: Spotting Patterns in UD Treebanks Kira Droganova Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Identification of Geographical References in Text Katrin Přikrylová Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Reflexive verbs in Serbian language Sonja Markovič Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
CoNLL shared task in parsing universal dependencies Daniel Zeman Mon, 05/29/2017 -
15:00 to 15:45
S1
English and Czech of non-native speakers within NLP Barbora Vidová Hladká Mon, 05/29/2017 -
14:15 to 15:00
S1
Modelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny Magda Ševčíková Mon, 05/29/2017 -
13:30 to 14:15
S1
What do semantic web and linguistics offer to one another? Vojtěch Svátek Mon, 05/22/2017 -
13:30 to 15:00
S1
tba Petr Karlík Mon, 05/15/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Čeština jako pro drop jazyk (pohled v počátku výzkumu) Petr Karlík Mon, 05/15/2017 -
13:30 to 15:00
S1
NomVallex: Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu Veronika Kolářová, Jarmila Panevová, Jana Klímová, Anna Vernerová Mon, 04/10/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Zkoumání klitik ve starší češtině Pavel Kosek Mon, 04/03/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Sequence-to-sequence natural language generation for spoken dialogue systems Ondřej Dušek Mon, 03/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Working with Universal Dependencies Martin Popel Mon, 03/13/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Neural Network Based Named Entity Recognition Jana Straková Mon, 03/06/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Coreference resolution using parallel corpora Michal Novák Mon, 02/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Automatická analýza metafory v češtině Dalibor Pavlas Mon, 02/20/2017 - 13:30 S9
Problémy tvorby a anotácie webových korpusov Aranea Vladimír Benko Mon, 12/05/2016 -
13:30 to 15:00
S1
The Universe of Dependencies: Past and Future Dan Zeman Mon, 11/28/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Prefixy v syntaxi a ve slovníku Roland Wagner Mon, 11/21/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Adaptation of Machine Translation to Specific Domains and Applications Pavel Pecina Mon, 11/14/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Target-Side Context for Discriminative Models in Statistical MT Aleš Tamchyna Mon, 11/07/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Improving Dependency Parsing Using Sentence Clause Charts Vincent Kříž Mon, 10/10/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: vybrané problémy analytické a terminologické Jana Hoffmannová, Martin Havlík Mon, 05/16/2016 - 13:30 S1
Grammar-licensed Treebank of Czech Tomáš Jelínek, Milena Hnátková, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová, Přemysl Vítovec, Jiří Znamenáček Mon, 05/02/2016 - 13:30 S1
O vokativu Petr Karlík Mon, 04/25/2016 - 13:30 S1
Constraint-based Question Answering via Knowledge Graph Ahmad Aghaebrahimian Mon, 04/11/2016 - 13:30 S1
Valenční slovník českých sloves VALLEX: Od slovníku ke gramatice Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová Mon, 03/21/2016 - 13:30 S1
Text a koherence Šárka Zikánová, Pavlína Jínová, Jiří Mírovský Mon, 03/14/2016 - 13:30 S1
Combining dependency parsers using error rates Tomáš Jelínek Mon, 02/29/2016 - 13:30 S1
Exploiting KonText for querying corpora from the Lindat repository Natalia Klyueva Mon, 02/22/2016 - 13:30 S1
Lexical obsolescence and loss: two methodological probes Ondřej Tichý, Jan Čermák Mon, 01/11/2016 - 13:30 S1
From the Jungle to a Park: Harmonizing Annotations Across Languages Daniel Zeman Mon, 12/14/2015 - 13:30 S1
Srovnávací konstrukce v češtině Marie Mikulová, Jarmila Panevová Mon, 12/07/2015 - 13:30 S1
Diskurzní vztahy a konektory: explicitnost, implicitnost a asymetrie Ondřej Pešek Mon, 11/02/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Vyjadřování emocí v češtině: lingvistická analýza a praktické aplikace Kateřina Veselovská Mon, 10/26/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Propojování valenčních slovníků Eduard Bejček Mon, 10/19/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Zpracování textů v medicíně - ukázky Jakub Kozák Mon, 04/27/2015 - 13:30 S1
Chinese Opinion Mining in JRLLT: Exploration of Fine-Grained OM Approaches Tianfang Yao Mon, 04/13/2015 - 13:30 S1
Machine Translation and Discriminative Models Martin Popel Mon, 03/23/2015 - 13:30 S1
CloudASR: A Web Platform for Automatic Speech Recognition Ondřej Klejch Mon, 03/16/2015 - 13:30 S1
A two-stage syntax-based natural language generator Ondřej Dušek Mon, 03/09/2015 - 13:30 S1
Comparison of coreferential expressions in Czech and English Michal Novák, Anna Nedoluzhko Mon, 03/02/2015 - 13:30 S1
Learning to Find Out What the User Wants: LSTM Dialog State Tracker Lukáš Žilka Mon, 02/23/2015 - 13:30 S1
Automatic Grammatical Error Correction for ESL-Learners by SMT - Getting it right Marcin Junczys-Dowmunt Mon, 01/05/2015 - 13:30 S1
DeriNet: A Lexical Network of Czech Derived Words Magda Ševčíková, Zdeněk Žabokrtský Mon, 12/15/2014 - 13:30 S1
Přínos moderních zobrazovacích metod k poznání kognitivních funkcí mozku Josef Syka Mon, 12/08/2014 - 13:30 S1
The INCOMSLAV project Tania Avgustinova, Dietrich Klakow, Irina Stenger, Andrea Fischer, Klára Jágrová Mon, 11/24/2014 - 13:30 S1
Jak se dá rozumět vývoji Chomského teorie od Syntactic Structures (1957) k Problems of Projection (2013)? Petr Karlík, Markéta Ziková, Roland Wagner Mon, 11/03/2014 - 13:30 S1
Annotating and predicting implicit discourse relations in the TüBa-DZ Yannick Versley Mon, 10/13/2014 - 13:30 S1
Logical Form: A Linguistic Formalism from Microsoft Research Aleš Tamchyna Mon, 10/06/2014 - 13:30 S1
Czech Light Verbs from a Lexicographic Point of View Václava Kettnerová (ÚFAL MFF UK) Mon, 06/09/2014 - 13:30 S1
Autorské právo v prostředí jazykových dat a nástrojů (cz) Mgr. Bc. Jakub Michálek, Mgr. Václav Stupka Mon, 06/02/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Data Extraction with NLP techniques and its Transformation to Linked Data Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká, Vincent Kríž Mon, 05/12/2014 - 13:30 S1
Speech recognition using Kaldi Ondřej Plátek Mon, 04/14/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Lze hlasem ovládat stroje? (cz) Filip Jurčíček Mon, 04/07/2014 -
16:30 to 17:00
Spracovania valencie slovenských slovies v pripravovanom Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe Martina Ivanová (Prešovská univerzita v Prešove) Mon, 03/31/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Open-Source Taggers for (Czech) POS Tagging and NE Recognition Jana Straková Mon, 03/10/2014 - 13:30 S1
Content-based Segmentation for Audio-Visual Information Retrieval Petra Galuščáková Mon, 03/03/2014 - 13:30 S1