Marie Mikulová

office
Room 420
email
mikulova@ufal.mff.cuni.cz
phone
+420 951 554 361
fax
+420 257 223 293
address
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1
Czech Republic

Main Research Interests

 • corpus linguistics
 • dependency syntax
 • corpus linguistics
 • linguistics annotation of written and spoken texts

Projects

Principal Investigator

 • Specifikace významů pro Pražský česko-anglický závislostní korpus, GAUK 22908, 2008 – 2009, Supported by Grant Agency of the Charles University in Prague.

Participation in Grants and Projects

 • Computational Linguistics: Explicit description of language and annotated data focused on Czech, GAČR P406/2010/0875, 2010-2014, Supported by Grant Agency of Czech Republic.
 • LINDAT-Clarin: Large infrastructural grant for language resources, MŠMT LM2010013, 2010-2015. Supported by Ministry of Education of the Czech Republic.
 • Center for Computational Linguistics, MŠMT LC536, 2005-2011, Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic
 • Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe, GAUK 64307, 2007-2008, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.
 • Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu, GAUK 375/2005, 2005 -2006, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.
 • Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe, GAUK 352/2005, 2005-2006, Supported by: Grant Agency of the Charles University in Prague.
 • Centrum komputační lingvistiky (Center of Excellence), LN00A063, 2001-2004, Supported by: Ministry of Education of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

Professional Experience

 • from 2012: Institute of Formal and Applied Linguistics (Senior Research Associate)
 • 2001-2012: Institute of Formal and Applied Linguistics (Research Assistant)

Education

 • 2012: Ph.D. in Computational Linguistics,  Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Ph.D. thesis on Semantic Representation of Ellipsis (in Czech)
 • 2004: Master Study graduation, Faculty of Education, Charles University in Prague
 • 2003: Master Study graduation, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Selected Bibliography

Book

 • Mikulová Marie: Významová reprezentace elipsy. Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha, ISBN 978-80-904175-9-5, 230 pp., 2011.

Journal Articals

 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Problém elipsy: Co s ním a kam s ním?. In: Prace Filologiczne, Vol. 60, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Polsko, ISSN 0138-0567, pp. 225-232, Aug 2011.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: On Reciprocity. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 87, Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 27-40, 2007.

Conference and workshop papers

 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3153-3160, 2012.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Ассиметрии между глубинным и поверхностным преставлением предложения (на примере двух типов обстоятельств в чешском языке). In: Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука, Языкы славянской культуры, Москва, Russia, ISBN 978-5-9551-0593-2, pp. 486-497, 2012.
 • Hoffmannová Jana, Mikulová Marie: Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných "světů" mluvenosti a psanosti. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusů, Lidové noviny, Praha, ISBN 978-80-7422-115-6, pp. 78-92, 323 pp., 2011.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Specializirovannyje tipi obstojatel'stv: Grammatikalizirovannyj ellipsis? .The 6th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS 2011) - Book of Abstracts, Presses Universitaires de Provence (PUP), à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, France, pp. 123-125, 2011.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: A Few Czech Additions to Nedjalkov's Typology of Reciprocals and Reflexives. In: Problemy grammatiki i tipologii, Znak, Moskva, ISBN 978-5-9551-0385-3, pp. 253-261, 415 pp., 2010.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Ways of Evaluation of the Annotators in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 1836-1839, 2010.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Annotation Procedure in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Slovko 2009, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-7399-875-2, pp. 241-248, 2009.
 • Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Annotation Quality Checking and Its Implications for Design of Treebank (in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank). In: Proceedings of 8th Treebanks and Linguistic Theories Workshop (TLT),  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy, ISBN 978-88-8311-712-1, pp. 137-148, 2009.
 • Hajič Jan, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Pajas Petr, Ptáček Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka: PDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction. In: Proceedings of the 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, IEEE, Goa, India, ISBN 978-1-4244-3472-5, pp. 93-96, 2008.
 • Mikulová Marie, Urešová Zdeňka: Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči. In: Čeština v mluveném korpusu, Lidové noviny, Praha, Česká republika, ISBN 978-80-7106-982-9, pp. 167-176, 276 pp., 2008.
 • Mikulová Marie: Pražský závislostní korpus: Specifikace významů prostorových určení. In: Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007,  Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1634-8, pp. 391-399, 9 pp., 2008.
 • Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Ještě jednou o reciprocitě.Grammar & Corpora 2007. Abstracts,  Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, Česká republika, ISBN 80-86496-35-X, pp. 63-64, 2007.
 • Mikulová Marie, Urešová Zdeňka: Valency and Ellipsis Resolution in the Prague Dependency Treebank.Abstracts of The First Conference of The Slavic Linguistics Society,   University of Bloomington, Bloomington, IN, USA, 2006.

Technical reports

 • Mikulová Marie: Pokyny k překladu určené překladatelům, revizorům a korektorům textů z Wall Street Journal pro projekt PCEDT. Technical report no. 2009/TR-2009-41, ÚFAL MFF UK, ISSN 1214-5521, 40 pp., 2009.
 • Cinková Silvie, Mikulová Marie: Speech reconstruction for the syntactic and semantic analysis of the NAP/AAA corpus. Technical report no. 2008/TR-2008-37, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., ISSN 1214-5521, 60 pp., 2008.
 • Mikulová Marie: Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny. Manuál pro anotátory. Technical report no. 2008/TR-2008-38,  ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., ISSN 1214-5521, 50 pp., 2008.
 • Cinková Silvie, Hajič Jan, Mikulová Marie, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Annotation of English on the tectogrammatical level. Technical report no. 2006/35,  UFAL MFF UK, 150 pp., 2006.
 • Hajič Jan, Mikulová Marie, Otradovcová Martina, Pajas Petr, Podveský Petr, Urešová Zdeňka: Pražský závislostní korpus mluvené češtiny. Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené češtiny. Technical report no. 2006/33,   ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 80 pp., 2006.
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka. Technical report no. 2006/31,   ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 183 pp., 2006.
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk, Kučová Lucie: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Technical report no. 2005/TR-2005-28,   ÚFAL MFF UK, Prague, ISSN 1214-5521, 1185 pp., 2005.

Data/software

 • Hajič Jan, Pajas Petr, Ircing Pavel, Romportl Jan, Peterek Nino, Spousta Miroslav, Cinková Silvie, Mikulová Marie, Psutka Josef: Prague Database of Spoken English. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdtse1.0, 2011.
 • Hajič Jan, Pajas Petr, Ircing Pavel, Romportl Jan, Peterek Nino, Spousta Miroslav, Mikulová Marie, Grůber Martin, Legát Milan: Pražská databáze mluvené češtiny. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdtsc1.0, 2011.
 • Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech Republic, 2011.
 • Hajič Jan, Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Sgall Petr, Pajas Petr, Štěpánek Jan, Havelka Jiří, Mikulová Marie, Žabokrtský Zdeněk, Ševčíková-Razímová Magda: Prague Dependency Treebank 2.0. Software prototype, Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA, USA, ISBN 1-58563-370-4, www.ldc.upenn.edu, 2006.