Monday, May 29, 2017 -
13:30 to 14:15
Room: 

Modelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny