Frames containing form "7"
absorbovat 1
aktivovat se 1
argumentovat 1
balit, balívat 1
bavit 1
bavit se 1
bavit se 3
bít 1
bít 2
bít 3
blokovat, blokovávat 1
bodat, bodnout 1
bodat, bodnout 2
bombardovat 1
bránit 2
brát, vzít, brávat 3
brát, vzít, brávat 4
brát, vzít, brávat 24
budit 1
bušit, bušívat 1
bušit, bušívat 2
bušit, bušívat 3
být 3
cestovat 1
cítit se, cítívat se 1
cpát, cpávat 2
cpát se, cpávat se 1
ctít, ctívat 3
ctít, ctívat 4
čelit 1
čerpat 1
činit, činívat 4
činit, činívat 7
datovat 1
děkovat 1
dělat, dělávat 3
dělit 1
dělit 4
děsit, děsívat 1
disponovat 1
dobíhat, doběhnout 5
dojímat, dojmout 1
dojímat se, dojmout se 1
dokládat, doložit 1
dokládat, doložit 2
dokumentovat 1
dominovat 1
donucovat, donutit 1
doplácet, doplatit 3
doplňovat, doplnit 1
dopravovat, dopravit 1
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 2
dorážet, dorazit 1
dorážet, dorazit 3
dosahovat, dosáhnout 1
dosahovat, dosáhnout 2
dostávatI, dostat 2
dostávatI, dostat 10
dostávatI se, dostat se 1
dostávatI se, dostat se 3
dotýkat se, dotknout se 1
dotýkat se, dotknout se 3
dotovat 1
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dovršovat, dovršit 1
dráždit, dráždívat 2
drtit, drtívat 2
držet 1
držet se 2
dřít 1
dřít se 1
dýchat, dýchnout/dechnout 3
eliminovat 1
fascinovat 1
hájit 1
hasit, hasívat 1
havarovat 1
házet, hoditI 2
házet, hoditI 9
házet, hoditI 11
hemžit se 2
hlásit se 1
hýbat, hnout, hýbnout 1
hýbat, hnout, hýbnout 2
hýbat, hnout, hýbnout 3
hýbat, hnout, hýbnout 4
hodnotit 1
hořet 1
hořet 2
hospodařit 2
hostit, hostívat 1
houpat, houpnout, houpávat 2
houpat, houpnout, houpávat 3
hrabat, hrábnout, hrabávat 1
hrabat, hrábnout, hrabávat 2
hrabat, hrábnout, hrabávat 4
hrabat, hrábnout, hrabávat 5
hraditII, hradívatII 1
hroutit se 1
hrozit, hrozívat 1
hrozit, hrozívat 2
chápat 3
chápat se, chopit se 1
charakterizovat 1
chránit 1
chvět 1
chvět se 1
chytat, chytit/chytnout 1
chytat, chytit/chytnout 2
chytat se, chytit/chytnout se 1
ilustrovat 1
iniciovat 1
inspirovat 1
inspirovat se 1
izolovat 2
jásat, jásávat 2
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jezdit, jezdívat 5
jímat, jmout, jímávat 2
jíst, jídat 1
jmenovatI 3
kazit, kazívat 1
klamat, klamávat 1
klepat, klepnout, klepávat 2
klepat, klepnout, klepávat 3
klepat, klepnout, klepávat 4
klepat se, klepávat se 1
klesat, klesnout 3
komentovat 1
kompenzovat 1
komplikovat 1
komplikovat se 1
končit 1
končit 2
končit 3
končit 6
konkurovat 1
kontrolovat 2
kopat, kopnout, kopávat 1
kopat, kopnout, kopávat 3
korunovat 1
korunovat 2
krátit, krátívat 1
krčit, krčívat 1
kreslit, kreslívat 1
krmit, krmívat 1
krmit, krmívat 3
kroutit, kroutívat 1
kroužit, kroužívat 1
krýt 1
krýt 2
krýt 3
krýt 4
křičet, křiknout, křičívat 1
kvalifikovat 2
kvalifikovat se 1
kvést 1
kvést 2
kývat, kývnout 1
lákat 1
lámat 3
léčit 1
léčit 2
lehat, lehnout 2
lekatI, lekávatI 1
lepit, lepívat 1
lepšit se 1
likvidovat 1
limitovat 1
listovat 1
lišit se, lišívat se 1
malovat, malovávat 1
malovat, malovávat 2
mást 1
mávat, mávnout 1
měřit, měřívat 1
míchat, míchávat 1
míchat, míchávat 1
míchat, míchávat 5
míjet se, minout se 2
mínit, mínívat 4
mířit 2
mířit 3
mít, mívat 4
mlátit, mlátívat 1
mlátit, mlátívat 2
mlít 3
motivovat 1
mrkat, mrknout, mrkávat 1
mučit, mučívat 1
mučit se, mučívat se 2
mýlit 1
myslet/myslit 6
nabírat, nabrat 1
nabírat, nabrat 2
nabývat, nabýt 3
načerpat 1
nadatI 1
nadechovat/nadychovat se, nadechnout/nadýchnout se 2
nadchnout 1
nadchnout se 1
nahrazovat, nahradit 2
najíždět, najet 1
najíždět, najet 2
nakažovat/nakazovatII, nakazit 1
nakládat, naložit 2
naklánět si, naklonit si 1
nakreslit 1
nalaďovat, naladit 1
nalaďovat, naladit 2
nalepovat, nalepit 1
nalévat se, nalít se 1
nalévat se, nalít se 2
namáhat, namoci/namoct 1
namáhat se, namoci/namoct se 1
namířit 3
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 1
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 3
napájet, napojovatI, napojitI 1
napájet, napojovatI, napojitI 2
napájet se, napojovatI se, napojitI se 1
napít se 3
naplňovat, naplnit 1
naplňovat, naplnit 3
naplňovat se, naplnit se 1
napomáhat, napomoci/napomoct 1
napravovat, napravit 1
napsat 1
narážet, narazit 1
narodit se 1
narušovat, narušit 1
narušovat se, narušit se 1
naříkatI, naříkávatI 1
nastavovat, nastavit 2
naštvat 1
natáčet, natočit 7
natírat, natřít 1
natírat, natřít 4
navazovat, navázat 3
naznačovat, naznačit 1
nazývat, nazvat 1
ničit 1
nudit, nudívat 1
nutit, nutívat 1
obdařovat, obdařit 1
obhajovat, obhájit 1
obchodovat 1
obklopovat, obklopit 2
obohacovat, obohatit 1
obohacovat, obohatit 1
obohacovat, obohatit 2
obohacovat se, obohacovat se, obohatit se, obohatit se 1
obohacovat se, obohacovat se, obohatit se, obohatit se 2
obsazovat, obsadit 3
obsahovat, obsáhnout 2
obtěžovat 1
obtěžovat se 1
oceňovat, ocenit 3
očišťovat/očisťovat se, očistit se 1
odcizovat se, odcizit se 1
oddechnout/oddychnout/oddýchnout si 1
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI/odletovat, odletět/odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odlišovat, odlišit 1
odlišovat se, odlišit se 1
odměňovat, odměnit 1
odměňovat se, odměnit se 1
odnášet, odnést 5
odpovídat, odpovědět 2
odpovídat, odpovědět 3
odpovídat, odpovědět 4
odrazovat, odradit 1
odrážet, odrazit 1
odstěhovat 1
odstrkovat/odstrkávat, odstrkatII, odstrčit, odstrkatI 1
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatI, odvážitI 1
ohlašovat se, ohlásit se 1
ohodnocovat, ohodnotit 1
ohrazovatII, ohraditII 1
ohromovat, ohromit 1
ohrožovat, ohrozit 1
ohřívat/ohřávat se, ohřát se 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
okouzlovat, okouzlit 1
okouzlovat, okouzlit 2
omezovat, omezit 2
omezovat se, omezit se 1
onemocnět 1
opatřovat, opatřit 2
operovat, operovávat 3
opíjet, opít 1
opíjet se, opít se 1
opíratI se, opřít se 1
opisovat, opsat 1
opisovat, opsat 3
oplývat 1
opravovat, opravit 1
osazovat, osadit 1
oslabovat, oslabit 1
oslabovat, oslabit 2
oslavovat, oslavit 1
oslovovat, oslovit 1
oslovovat, oslovit 2
osolit 1
ostřelovat 1
osvětlovat, osvětlit 1
osvětlovat, osvětlit 2
otáčet, otočit 1
otvírat/otevírat, otevřít 1
otírat, otřít, otírávat 2
otravovat, otrávit 1
otravovat, otrávit 3
otravovat se, otrávit se 1
otřásat, otřást 1
otřásat, otřást 3
otřásat se, otřást se 1
otřásat se, otřást se 2
ověřovat, ověřit 1
ovlivňovat, ovlivnit 1
ozdobovat, ozdobit 1
označovat, označit 1
oznamovat, oznámit 1
ožívat, ožít 1
padat, padnout 5
padat, padnout 11
páchnout 1
pamatovat 4
píchat, píchnout 1
píchat, píchnout 2
pískat, písknout, pískávat 1
platit, platívat 3
plavat/plovat 1
plést 4
plést 6
plést 8
plést 9
plnit 1
plnit se 2
plout 1
pobavit 1
pobuřovat, pobouřit 1
pobuřovat, pobouřit 2
podělovat, podělit 1
podkládat, podložit 1
podkládat, podložit 3
podmiňovat, podmínit 1
podobat se 1
podržet 1
podržet 3
podržet se 1
podtrhávat/podtrhovat, podtrhnout, podtrhat 2
pohánět, pohnat 1
pohánět, pohnat 3
pohybovat, pohnout 1
pohybovat, pohnout 3
pohrdat, pohrdnout 1
pohrozit 1
pohrozit 2
pochlubit se 1
pojišťovat, pojistit 1
pojmenovávat, pojmenovat 1
pokazit 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
poklesávat, poklesat, poklesnout 3
pokoušet 1
pokoušet 2
pokračovat, pokročit 2
pokrčit 1
pokrčit se 1
pokrývat, pokrýt 1
pokrývat, pokrýt 2
pokřtít 1
polekat 1
polepšovat, polepšit 1
polepšit si 1
polévat, polít 1
polévat se, polít se 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
pomstít se 1
popadnout 1
popisovat, popsat 1
popisovat, popsat 3
poranit 1
poranit se 1
porážet, porazit 1
porážet, porazit 2
porážet, porazit 3
porušovat, porušit 1
posilovat, posílit 1
posilovat, posílit 2
posilovat se, posílit se 1
posluhovat, posloužit 1
posloužit si 1
posunovat, posouvat, posunout 1
postihovat, postihnout 2
postihovat, postihnout 3
poškozovat, poškodit 1
potěšit 1
potěšit se 1
potírat, potřít, potírávat 1
potrestat 1
potřásat, potřást, potřásávat 1
potvrzovat, potvrdit 1
poukazovat, poukázat 2
poutat, poutávat 1
pověřovat, pověřit 1
povzbuzovat, povzbudit 2
povzbuzovat, povzbudit 3
povzdechovat/povzdychovat/povzdychávat, povzdechnout/povzdychnout, povzdychatI 1
pozdravovatI, pozdravitI 2
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
poznamenávat, poznamenat 3
poznamenávat, poznamenat 4
pozorovat 1
pozorovat 2
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
pracovat, pracovávat 1
práskat, prásknout, práskávat 2
práskat, prásknout, práskávat 3
práskat, prásknout, práskávat 4
praštit 1
praštit 2
prát 3
probíhat, proběhnout 4
probírat se, probrat se 2
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohánět, prohnat 2
prohazovat, prohodit, proházet 1
prohlašovat, prohlásit 2
prohlubovat se, prohloubit se 1
prohlubovat se, prohloubit se 2
procházet, projít 3
procházet, projít 4
procházet, projít 5
projíždět, projet 6
projevovat se, projevit se 2
prokazovat se, prokázat se 1
prolamovat, prolomit, prolámat 1
prolamovat, prolomit, prolámat 2
prolamovat, prolomit, prolámat 3
prolamovat, prolomit, prolámat 4
prolamovat se, prolomit se, prolámat se 1
promarňovat, promarnit 1
proměňovat, proměnit 1
promíchávat, promíchat 2
pronikat, proniknout 5
propracovávat se, propracovat se 3
prorážet, prorazit 1
prosévat, prosít 1
prosévat, prosít 2
proslavovat, proslavit 1
proslavovat se, proslavit se 1
proslout 1
prospívat, prospět 1
protahovat, protáhnout 2
protestovat 1
protínat, protnout 1
provázet 3
prověřovat, prověřit 1
provokovat 1
prozrazovat se, prozradit se 1
předbíhat, předběhnout 2
předbíhat, předběhnout 3
předčit 1
předcházet, předejít 2
předcházet si 1
předstihovat, předstihnout 2
přehazovat, přeházet, přehodit 2
přehrávat, přehrát 1
přecházet, přejít, přechodit 6
přejíždět, přejet 4
překonávat, překonat 1
překonávat, překonat 2
překrývat, překrýt 1
překrývat se, překrýt se 1
překvapovat, překvapit 1
přelévat, přelít 2
přemáhat, přemoci/přemoct 1
přemáhat, přemoci/přemoct 2
přenášet se, přenést se 2
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přerušovat, přerušit 2
přesahovat, přesáhnout 1
přesvědčovat, přesvědčit 1
přesvědčovat se, přesvědčit se 1
převážet, převézt 1
přibližovat se, přiblížit se 2
přidržovat, přidržet 1
přidržovat se, přidržet se 1
přihlašovat se, přihlásit se 3
přijíždět, přijet 1
přikrývat, přikrýt 1
přikyvovat, přikývnout 1
přilákat 1
přilepovat, přilepit 1
přilepovat, přilepit 2
přinutit 1
připevňovat, připevnit 1
připojovat, připojit 1
připoutávat, připoutat 1
přispívat, přispět 1
přispívat, přispět 2
přispívat, přispět 3
přitahovat, přitáhnout 2
přitahovat, přitáhnout 5
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přivítat 1
přizpůsobovat se, přizpůsobit se 1
psát, psávat 1
působit 1
působit 2
pyšnit se, pyšnívat se 1
ranit 1
ranit 2
razit, razívat 1
reagovat 1
regulovat 1
reprezentovat 1
rozbíjet, rozbít 1
rozbíjet, rozbít 2
rozbíjet se, rozbít se 1
rozčilovat, rozčílit/rozčilit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozdrcovat, rozdrtit 1
rozebírat/rozbírat, rozebrat 1
rozesmávat/rozesmívat, rozesmát 1
rozkládat, rozložit 5
rozkládat, rozložit 8
rozlišovat, rozlišit 2
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 3
rozplakávat, rozplakat 1
rozptylovat, rozptýlit 2
rozptylovat, rozptýlit 3
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 1
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 2
rozšiřovat, rozšířit 1
rozumět 3
rozvíjet, rozvinovat, rozvinout 2
ručit 1
rušit, rušívat 1
rušit, rušívat 2
řešit, řešívat 1
řezat, řezávat 1
řezat, řezávat 2
řezat, řezávat 3
řezat, řezávat 6
řezat, řezávat 8
řezat se 1
říkat, říci/říct, říkávat 9
řídit se 1
řvát 1
sbalovat, sbalit 1
sdělovat, sdělit 1
scházet, sejít, scházívat 6
svírat se, sevřít se 1
shledávat, shledat 2
shazovat se, shodit se 1
shrnovat, shrnout 1
schvalovat, schválit 1
signalizovat 1
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 3
skládat se, složit se 4
skončit 1
skončit 2
skončit 3
skončit 6
sladitII 1
slavit 2
sledovat 1
sledovat 5
slepovat, slepit 1
sloužit, sloužívat 1
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
spalovat, spálit 2
spalovat se, spálit se 2
spasit 1
spasit se 1
spát 1
splácet, splatit 2
splétat, splést 4
spočívat, spočinout 2
spojovat se, spojit se 2
spokojovat se, spokojit se 1
sponzorovat 1
spravovat, spravit 4
srážet, srazit 4
srovnávat, srovnat 5
stabilizovat 1
stahovat, stáhnout 5
stahovat, stáhnout 6
stahovat, stáhnout 8
stahovat se, stáhnout se 4
stanovovat, stanovit 1
stanovovat, stanovit 2
stávatIII se, státIII se 3
stavětI se 8
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
strašit, strašívat 2
stravovat, strávit 2
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 6
střílet, střelit 1
střídat, střídávat 2
sužovat 1
sužovat se 1
svazovat, svázat 1
svazovat, svázat 2
svazovat, svázat 4
svážet, svézt, svážívat 1
svážet, svézt, svážívat 2
svítit 2
svítit 3
sypat, sypávat 2
šetřitI 3
šít 6
škodit 1
šokovat 1
šplhnout si 1
štvát, štvávat 3
tahat 3
táhnout 5
táhnout se 1
tajit se 1
těšit, těšívat 1
těšit se, těšívat se 3
tlačit 2
tleskat, tlesknout, tleskávat 1
tlouci/tlouct, tloukávat 1
tlouci/tlouct, tloukávat 2
tlouci/tlouct, tloukávat 3
tlumit, tlumívat 1
točit 1
topitI 1
trápit, trápívat 1
trápit se, trápívat se 1
trávitI 2
trávitII 1
trefovat, trefit 1
trefovat se, trefit se 1
trefovat se, trefit se 2
trénovat 1
trestat 1
trhat, trhnout, trhávat 1
triumfovat 1
trpět, trpívat 1
třást 1
třást se 1
třást se 2
třást se 3
třít 1
tvořit, tvořívat 2
ubližovat, ublížit 1
učinit 3
učit se, učívat se 2
udělat 3
udeřit 1
udeřit 2
udeřit 3
udeřit se 1
udržovat, udržet 1
udržovat si, udržet si 1
uhýbat, uhnout 1
uhodit 1
uhodit 2
uhodit 3
uhodit se 1
uhrazovat, uhradit 1
uchopovat, uchopit 1
uchvacovat, uchvátit 2
ujíždět, ujet 2
ukazovat, ukázat 1
ukazovat, ukázat 4
ukazovat se, ukázat se 3
uklidňovat, uklidnit 1
ukončovat, ukončit 1
ukončovat, ukončit 2
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
ulehčovat, ulehčit 3
ulevovat, ulevit 1
ulevovat si, ulevit si 1
umírat, umřít 1
umývat, umýt 1
umývat, umýt 2
unavovat se, unavit se 1
uplést 2
upoutávat, upoutat 2
upozorňovat, upozornit 1
upravovat, upravit 4
urážet, urazit 2
urážet, urazit 3
určovat, určit 3
urychlovat, urychlit 1
usazovat, usadit 3
usmrcovat, usmrtit 1
usnadňovat, usnadnit 1
uspokojovat, uspokojit 2
ustalovat, ustálit 1
ustalovat, ustálit 2
ustanovovat, ustanovit 1
ustavovat, ustavit 2
ústit 2
usvědčovat, usvědčit 1
uškodit 1
utěšovat, utěšit 1
utěšovat se, utěšit se 1
utírat, utřít, utírávat 2
útočit 1
utrácet, utratit 1
utrpět 2
uvádět, uvést 5
uvědomovat, uvědomit 1
uvítat 1
uzavírat, uzavřít 1
uzavírat, uzavřít 6
uzavírat se, uzavřít se 1
uzdravovat, uzdravit 1
uživit 1
vézt 1
vézt se 1
vidět, vídat 5
vítat 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vláčet/vláčit, vláčívat 3
vládnout 1
vládnout 2
volit 2
vonět 1
vonět 3
vozit, vozívat 1
vozit se, vozívat se 1
vrhat, vrhnout 2
vrcholit 1
vrcholit se 1
vrtět, vrtívat 1
vybavovat, vybavit 1
vybírat, vybrat 5
vyčerpávat, vyčerpat 3
vyčerpávat se, vyčerpat se 1
vyčinitII 1
vydělávat, vydělat 1
vyděšovat, vyděsit 1
vyděšovat se, vyděsit se 1
vydírat, vydřít, vydrat 1
vydírat, vydřít, vydrat 2
vyhazovat, vyhodit, vyházet 5
vyhlašovat, vyhlásit 2
vyhrožovat 1
vyhrožovat 1
vyjadřovat, vyjádřit 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vyjímat se 1
vykazovat se, vykázat se 1
vykládatI, vyložitI 3
vykupovat, vykoupit 2
vykupovat, vykoupit 3
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 1
vyléčit 1
vylepšovat, vylepšit 1
vylévat, vylít 3
vylíčit 2
vymazávat, vymazat 3
vyměřovat, vyměřit 1
vymezovat, vymezit 1
vymezovat se, vymezit se 1
vynikat, vyniknout 1
vynucovat, vynutit 1
vypalovat, vypálit 1
vypalovat, vypálit 3
vypalovat, vypálit 4
vypisovat, vypsat 2
vyplácet, vyplatit 2
vyplácet, vyplatit 3
vyplácet, vyplatit 4
vyplňovat, vyplnit 2
vypracovávat se, vypracovat se 1
vyprovokovávat, vyprovokovat 1
vyrábět, vyrobit 1
vyrážet, vyrazit 1
vyrážet, vyrazit 6
vyrovnávat, vyrovnat 2
vyrovnávat, vyrovnat 3
vyrovnávat se, vyrovnat se 2
vyřešit 1
vyřešit 2
vysluhovat si, vysloužit si 1
vystihovat, vystihnout 1
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 1
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 5
vystřídat 2
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 1
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 2
vysvětlovat, vysvětlit 1
vysýpat/vysypávat, vysypat 3
vytáčet, vytočit 6
vytahovat, vytáhnout 4
vytahovat se, vytáhnout se 2
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vytlačovat, vytláčet, vytlačit 6
vytvářet, vytvořit 2
vyučit se 1
vyústit 2
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyvrcholovat, vyvrcholit 1
vyzbrojovat, vyzbrojit 1
vyznačovat se 1
vyznamenávat, vyznamenat 1
vyznamenávat se, vyznamenat se 1
vzbouzet, vzbuzovat, vzbudit 1
vzdorovat, vzdorovávat 2
vznikat, vzniknout 1
vzrušovat, vzrušit 1
vzrušovat se, vzrušit se 1
zabalovat, zabalit 1
zabavovatI, zabavitI 1
zabezpečovat, zabezpečit 1
zabezpečovat, zabezpečit 3
zabíjet, zabít 1
zabíjet, zabít 2
zabíjet se, zabít se 1
zabírat, zabrat 1
zabírat, zabrat 5
zablokovat 1
zabraňovat, zabránit 1
zabývat se 1
začínat, začít 1
začínat, začít 2
začínat, začít 3
zahajovat, zahájit 1
zahánět, zahnat 3
zahazovat, zahodit, zaházet 2
zahrnovat, zahrnout 1
zahrnovat, zahrnout 2
zahrnovat, zahrnout 4
zahřívat, zahřát 1
zahřívat se, zahřát se 1
zahýbatII 1
zacházetI, zajít 3
zachvívat, zachvět 1
zachvívat se, zachvět se 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 6
zachycovat/zachytávat se, zachytit/zachytnout se 1
zajíždět, zajet 1
zajíždět, zajet 3
zajíždět, zajet 4
zajišťovat, zajistit 2
zajišťovat, zajistit 3
zajišťovat, zajistit 3
zakládat, založit 4
zakládat, založit 6
zaklepat 1
zaklepat 2
zaklepat 3
zaklepat se 1
zakončovat, zakončit 1
zakončit se 1
zakotvovat, zakotvit 1
zakotvovat, zakotvit 3
zakrývat, zakrýt 1
zalévat, zalít 1
zalévat, zalít 2
zalévat se, zalít se 1
zamávat 1
zamávat 2
zaměřovat, zaměřit 2
zaměstnávat, zaměstnat 1
zamezovat, zamezit 2
zamíchávat, zamíchat 1
zamíchávat, zamíchat 1
zamířit 3
zamykat, zamknout 3
zamlouvat, zamluvit 2
zanášet, zanést 3
zanášet se, zanést se 1
zanášet se, zanést se 2
zanikat, zaniknout 1
zapadatI, zapadávat, zapadnout, zapadatII 2
zapalovat, zapálit 1
zapíratI, zapřítI 1
zaplatit 2
zaplatit 3
zaplavovat, zaplavit 1
zaplavovat se, zaplavit se 1
zaplňovat, zaplnit 1
zaplňovat se, zaplnit se 1
započít 2
zapůsobit 1
zarážet, zarazit 2
zareagovat 1
zaručovat, zaručit 1
zaručovat se, zaručit se 1
zařizovat, zařídit 2
zářit 1
zářit 2
zasahovat, zasáhnout 1
zasahovat, zasáhnout 4
zasílat, zaslat 1
zasílat, zaslat 2
zaskakovat, zaskočit 2
zasloužit se 1
zásobovat, zásobit 1
zasunovat, zasouvat, zasunout, zasout 2
zastavovatII, zastavitII/zastavět 1
zastiňovat, zastínit 1
zastírat, zastřít 1
zastírat se, zastřít se 1
zastupovat, zastoupit 2
zastřelit 1
zasypávat, zasýpat, zasypat 1
zasypávat, zasýpat, zasypat 2
zasypávat, zasýpat, zasypat 3
zatáčet, zatočit 1
zatahovat, zatáhnout, zatahat 1
zatahovat, zatáhnout, zatahat 5
zatahovat se, zatáhnout se 1
zatěžovat, zatížit 1
zatěžovat, zatížit 2
zaujímat, zaujmout 1
zaujmout se 1
zaútočit 1
zavazovat, zavázat 4
zavírat, zavřít 1
zavraždit 1
završovat, završit 1
završovat se, završit se 1
zavrtět 1
zazářit 1
zazářit 3
zazářit 4
zbít 1
zbláznit 1
zbláznit se 1
zbohatnout 1
zbourat 1
zděsit 1
zděsit se 1
zdobit, zdobívat 1
zdržovat se, zdržet se 3
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zdvojnásobovat, zdvojnásobit 1
zemřít 1
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zhasínat, zhasnout 4
zhodnotit 1
zhodnotit se 1
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhroutit se 1
získávat, získat 2
získávat si, získat si 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zklamat 1
zkomplikovat 1
zkomplikovat se 1
zkoumat 1
zkoušet, zkusit 3
zlákat 1
zlomit, zlámat 2
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zlikvidovat 1
zlobit, zlobívat 1
zmáhat, zmoci/zmoct 1
zmáhat, zmoci/zmoct 2
zmapovat 1
zmařit 1
zmařit se 1
zmást 1
zmást 2
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zmírňovat, zmírnit 1
zmírňovat se, zmírnit se 1
zmítat 1
zmítat 2
značit, značívat 1
znamenat 2
znechucovat, znechutit 2
znemožňovat, znemožnit 2
znepokojovat, znepokojit 1
znepokojovat se, znepokojit se 1
zneškodňovat, zneškodnit 1
zničit 1
znít 1
zpomalovat, zpomalit 1
zpomalovat se, zpomalit se 1
zprivatizovat 1
způsobovat, způsobit 1
zranit se 1
zraňovat, zranit 1
zraňovat, zranit 2
zredukovat 1
zredukovat se 1
zrušovat, zrušit 1
zrychlovat, zrychlit 1
ztěžovat, ztížit 1
ztěžovat se, ztížit se 1
zůstávat, zůstat 3
zužovat, zúžit 1
zvát 2
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvolit 2
zvracet, zvrátit 1
zvracet, zvrátit 2
zvracet se, zvrátit se 2
zvýhodňovat, zvýhodnit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2
zvýrazňovat, zvýraznit 1
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
žítI 2
žítI 4
živit 1
živit 2
živit se 1
žrát 1
žrát se 1