Frames containing form "nad+7"
bdít, bdívat 2
brečet, brečívat 1
diskutovat 1
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 2
dojímat se, dojmout se 1
dominovat 1
jásat, jásávat 1
kralovat 1
lámat 5
mávat, mávnout 2
mít, mívat 12
mrzet se 1
panovat 1
plakat 1
pobavit se 1
pobuřovat se, pobouřit se 1
podivovat se, podivit se 1
potřásat, potřást, potřásávat 2
povzdechovat/povzdychovat/povzdychávat si, povzdychatII si, povzdechnout/povzdychnout si 1
pozastavovat se, pozastavit se 2
přemítat, přemítávat 1
přemýšlet 1
převažovat, převážit 2
převládat, převládnout 1
radovat se 1
rozčilovat se, rozčílit se 1
rozesmávat/rozesmívat se, rozesmát se 1
rozmýšlet, rozmyslet/rozmyslit 2
rozmýšlet se, rozmyslet/rozmyslit se 3
rozplakávat se, rozplakat se 1
rozplývat se, rozplynout se 2
sedět, sedat, sedávat 6
spekulovat 2
trápit se, trápívat se 2
triumfovat 1
usmívat se, usmát se 2
ušklebovat/ušklibovat/ušklíbat se, ušklíbnout se 1
uvažovat, uvážit, uvažovávat 1
váhat 1
vést 4
viset 5
vítězit, vítězívat 1
vládnout 1
vyhrávat, vyhrát 1
vynikat, vyniknout 1
vytahovat se, vytáhnout se 2
vzdychat, vzdechnout/vzdychnout 1
vznášet se, vznést se 3
zamračit se 2
zamýšlet se, zamyslet/zamyslit se 1
zarážet se, zarazit se 2
zářit 2
zasmát se 1
zastavovatI se, zastavitI se 3
zaváhat 1
zavírat, zavřít 6
zděsit se 1
zuřit, zuřívat 1
zvítězit 1
žasnout 1