potřásatimpf, potřástpf, potřásávatiter

 1 
 ≈   impf: třást  pf: zatřást
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
17,s+73
-example:    impf: pes potřásal ocasem; potřásala mu rukou na pozdrav  pf: potřásla hlavou; potřásla mu na pozdrav pravicí
-rfl:   pass0:  impf: na pozdrav se potřásá pravicí  pf: na pozdrav se potřáslo pravicí
-class:   cause motion

 2 
 ≈   impf: vyjadřovat nad něčím pochybnosti  pf: vyjádřit nad něčím pochybnost (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  REGtyp  
1hlavounad+7
-example:    impf: otec nad jejím rozhodnutím jen potřásal hlavou  pf: otec nad jejím rozhodnutím jen potřásl hlavou
-rfl:   pass0:  impf: nad stavbou dálničního obchvatu skrze tuto přírodní lokalitu se jen potřásá hlavou  pf: v rodině se nad jejími slovy jen potřáslo hlavou