povzdechovat/povzdychovat/povzdychávat siimpf1, povzdychatII siimpf2, povzdechnout/povzdychnout sipf

 1 
 ≈   impf1: s povzdechem si stěžovat / vyjadřovat neuspokojení / tíhu smutek apod.  impf2: s povzdechem si stěžovat / vyjadřovat neuspokojení / tíhu smutek apod.  pf: s povzdechem si postěžovat / vyjádřit neuspokojení / tíhu smutek apod.
-frame:   ACTobl  PATopt  
1nad+7,že,cont
-example:    impf1: někteří staří lidé si občas povzdechují / povzdychují / povzdychávají nad svým důchodem / že mají nízký důchod; matka si povzdechovala / povzdychovala / povzdychávala nad svou dcerou, že je nepořádná; povzdechovala si, jak je nemocná  impf2: někdy si jen povzdychá nad svým důchodem; matka si občas povzdychá nad dcerou, že je nepořádná / jak strašně je nepořádná  pf: matka si občas povzdechla / povzdychla nad nepořádností své dcery / že je její dcera nepořádná; matka si povzdechla / povzdychla nad svou dcerou, že je nepořádná; povzdychla si, jak se její dcera špatně učí
-rcp:   ACT-PAT:  impf1: povzdychovali si nad sebou  impf2: povzdychali si nad sebou  pf: jen si nad sebou povzdechli
-class:   mental action