bdítimpf, bdívatiter

 1 
 ≈  nespat; být vzhůru
-frame:   ACTobl  
1
-example:   bděl dlouho do noci
-rfl:   pass0: každý den se bdělo dlouho do noci

 2 
 ≈  pečovat; opatrovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1nad+7,aby
-example:   nad dozorem bude bdít státní notář; matka bděla nad nemocným dítětem každou noc
-rfl:   pass0: nad mrtvou se bdělo celou noc
-class:   mental action