zářitimpf

 1 
 ≈  vydávat světlo / jas / energii; lesknout se; svítit
-frame:   ACTobl  MEANStyp  BENtyp  
173
-example:   na noční obloze jasně zářily hvězdy; zlatý prsten na míle zářil; hvězdy zářily studeným světlem; oči mu zářily radostí
-rfl:   pass0: po takové zprávě se obvykle září radostí

 2 
 ≈  nápadně (se) projevovat; být patrný / viditelný
-frame:   ACTobl  DIR1typ  LOCtyp  BENtyp  REGtyp  
13nad+7
-example:   z tváře mu zářilo štěstí; po vyprání bunda jen zářila; když se dozvěděl, že má syna, zářil štěstím; pod její napůl vylekanou rozhodností zářilo potlačované vzrušení (ČNK)

 3 
 ≈  vynikat; mít úspěch (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   zářit na filmovém nebi; Z mužstva, které před rokem zářilo, odešli nyní Sopko a Navrátil (ČNK)