vládnoutimpf

 1 
 ≈  kralovat; panovat (aktivně)
-frame:   ACTobl  PATopt  MANNtyp  MEANStyp  LOCtyp  
13,nad+77
-example:   vládl jim / nad nimi mečem; v tom království vládl moudrý král
-rfl:   cor3: vládne si pevnou rukou
pass0: vládne se jim s pomocí zákonů

 2 
 ≈  umět zacházet
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   vládl jazykem / štětcem
-rfl:   pass0: tím uměním se vládlo před dávnými časy

 3 
 ≈  trvat; být; mít moc (pasivně) (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   vládne tam pořádek; peníze vládnou světem