převažovatimpf, převážitpf

 1 
 ≈   impf: vychylovat z rovnováhy  pf: vychýlit z rovnováhy
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: děti převažovaly houpačku  pf: převážil houpačku
-rfl:   pass:  impf: přesouváním váhy se houpačka převažovala  pf: přesunutím váhy se houpačka převážila

 2 
 ≈   impf: nabývat převahy  pf: nabýt převahy
-frame:   ACTobl  PATobl  
1nad+7
-example:    impf: starší žáci nakonec v závodě převažovali nad mladšími  pf: otázky převážily nad odpověďmi

 3 
 ≈   impf: znovu vážit  pf: znovu zvážit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: pečlivě převažoval odměřené koření v kornoutech  pf: každý pytlík ovoce převážil na váze
-rfl:   cor4:  impf: několikrát se převažoval na váze  pf: ještě jednou se převážil na váze
pass:  impf: každý pytlík ovoce se převažoval na váze  pf: Každý pytlík ovoce se převáží na váze!
-rcp:   ACT-PAT:  impf: pravidelně se vzájemně převažovali  pf: pro kontrolu se vzájemně převážili