rozplývat seimpf, rozplynout sepf

 1 
 ≈   impf: měnit se z látky pevné na tekutou; rozpouštět se; ponenáhlu mizet; ztrácet se; rozptylovat se (i obrazně)  pf: změnit se z látky pevné na tekutou; rozpustit se; ponenáhlu mizet; ztratit se; rozptýlit se (i obrazně)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: cukr se ve vodě pomalu rozplýval; mraky se začaly rozplývat; náhle se její obavy začaly rozplývat  pf: kostka cukru se ve vodě rychle rozplynula; mraky se rozplynuly; její starosti a obavy se brzy rozplynuly
-class:   change

 2 
 ≈   impf: dostávat se do citového pohnutí (expr. obrazně)  pf: dostat se do citového pohnutí (expr. obrazně) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
1nad+7,že,cont
-example:    impf: matka se jen rozplývala nad synovým vysvědčením / že syn dostal dobré známky na vysvědčení; samou ochotou se jen rozplývala  pf: býval by se nad jeho vysvědčením samou radostí rozplynul; maminka by se bývala rozplynula samou radostí, že syn má tak pěkné vysvědčení
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Jan a Marie se nad sebou doslova rozplývali  pf: byli by se jeden nad druhým rozplynuli
-class:   mental action