zuřitimpf, zuřívatiter

 1 
 ≈  zlobit se; vztekat se; počínat si zuřivě; projevovat se zuřivě
-frame:   ACTobl  PATopt  
1nad+7,že,cont
-example:   nad tou jednotvárnou prací přímo zuřil; otec zuřil, že nechodím na hodiny angličtiny; zuřila kvůli své práci; blázen začal zuřit; Až se to šéf dozví, bude zuřit!
-rfl:   pass0: dost se kvůli tomu na schůzi zuřilo
-class:   mental action

 2 
 ≈  živelně se projevovat
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   venku zuřila vánice; na severu země zuřila válka