kralovatimpf

 1 
 ≈  vládnout; panovat; mít rozhodující vliv
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
13,nad+7
-example:   dynastie Přemyslovců kralovala českým zemím několik století; hrad kraluje tomuto kraji; v přírodě ještě kraluje zima
-rfl:   pass0: lidem v této zemi se kralovalo tvrdou pěstí