jásatimpf, jásávatiter

 1 
 ≈  vyjadřovat radost
-frame:   ACTobl  PATopt  
1nad+7,že
-example:   matka jásala i nad synovým sebemenším úspěchem; jásala, že se dostala na vysokou školu
-rfl:   pass0: jásalo se i nad sebemenším úspěchem
-rcp:   ACT-PAT: jásali jeden nad druhým
-class:   mental action

 2 
 ≈  vesele / radostně znít; třpytit se; lesknout se
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:   hudba vesele jásala; plameny jásaly jasným světlem