zamýšlet seimpf, zamyslet/zamyslit sepf

 1 
 ≈   impf: přemýšlet  pf: zadumat se
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1nad+7,zda,že,cont
-example:    impf: zamýšlíme se nad tím, co jsi udělal; hluboce se zamýšlel; zamýšlel se nad sebou  pf: zamysli se nad tím, co jsi udělal; hluboce se zamyslel; zamyslel se nad sebou; Chci, aby se člověk zamyslel, že není všechno jen černé nebo bílé. (ČNK)
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zamýšleli se vzájemně nad sebou  pf: zamysleli se spolu nad sebou
-class:   mental action