3.5. T-lema podle typu uzlu

Pro každý typ uzlu můžeme o jeho t-lematu říci: