7.16. Souřadicí spojovací výrazy a operátory

V této sekci popisujeme:

Seznamy souřadicích spojovacích výrazů a operátorů viz B - "Souřadicí spojovací výrazy a operátory".

Pravidla anotace souřadných spojení viz 5.6 - "Souřadnost".